Noodhulp aan preventief ontheemde gezinnen en gastfamilies in de regio Diffa

Caritas International België Noodhulp aan preventief ontheemde gezinnen en gastfamilies in de regio Diffa
26/09/2016

Plaats:

Diffa regio

Budget:

€ 833.619

Duur:

2016 (8 maanden)

Lokale partners:

CADEV Niger et CADEV Maradi

Eigen fondsen:

42.500€

Niger

Doelstelling

Het doel van het project is bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de preventief intern ontheemden, en aan het herstel van de bestaansmiddelen van de gastgemeenschappen in de Diffa regio.

Context

De Diffa regio ligt meer dan 1300 km ten oosten van Niamey en heeft een grens van 150 km met Nigeria. Ze ligt naast de Staten Adamawa, Borno en Yobé in het noordoosten van Nigeria. Sinds 2012 worden in deze regio, vooral in het noorden, vluchtelingen uit Nigeria opgevangen die de aanvallen van Boko Haram ontvluchten. Tot in 2014 beperkte Boko Haram zijn aanvallen tot het grondgebied van Nigeria, maar in 2015 werd ook Niger zelf een doelwit, met als gevolg volksverhuizingen in de Diffa regio en daarbuiten. Boko Haram rekruteert jongeren door hen een motorfiets en 300.000 CFA-frank (€ 458) aan te bieden.

Volgens schattingen van het VN-Ontwikkelingsprogramma (Programme des Nations unies pour le développement, PNUD) bedraagt de schade en het verlies die Boko Haram veroorzaakte alleen al in de Diffa regio meer dan 19 miljard CFA-frank. Mensen en handelswaren kunnen vandaag onmogelijk circuleren in de conflictzone tussen de twee landen. Voor de crisis was Nigeria de belangrijkste handelspartner van de regio. In de huidige context moet voor uitwisselingen tussen de twee landen een grote omweg gemaakt worden om de conflictzone te vermijden.

In 2015 zette Caritas een noodproject op voor 2000 gezinnen en 200 jongeren.

Nu moeten de preventief intern ontheemden en de gastbevolking geholpen worden. Zij zagen zich eind 2015 genoodzaakt om hun dorp te verlaten en veiligheid te zoeken langs de enige geasfalteerde weg die de regio doorkruist. De bevolking woont in onmenselijke omstandigheden zonder onderdak, zonder drinkbaar water en zonder voedsel.

Het project wil de volgende resultaten bereiken:

  • De preventief intern ontheemden en de gastgezinnen krijgen hulp en worden in hun basisbehoeftes voorzien.
  • De jonge meisjes en jongens, tussen 19 en 35 jaar, krijgen onderwijs en nemen actief deel aan gemeenschapsactiviteiten

Begunstigden

  • 1000 preventief intern ontheemde gezinnen en 1000 gastgezinnen in Diffa voor hulp in cash en levensmiddelen
  • 500 jonge meisjes en jongens voor vormingen over vredesopbouw

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op