Participatief en gedecentraliseerd project voor voedselzekerheid

Caritas International België Participatief en gedecentraliseerd project voor voedselzekerheid

© Caritas International

© Caritas International

26/09/2016

Doelstelling

Het project beoogt om op een duurzame manier de kwetsbaarheid en voedselonzekerheid van de bevolking van de gemeenschappen Birnin Lallé en Adjekoria te verminderen door empowerment van de individuen, de landbouworganisaties en de communautaire structuren.

Context

Tussen 1 januari 2014 en 31 maart 2014 hebben Caritas International en CADEV Maradi een eerste project rond voedselzekerheid uitgevoerd in de interventiezone.

De grote successen van deze eerste fase zijn onder andere:

–          Een verhoogde landbouwproductie door de vorming van de producenten: verschillende technieken en landbouwinnovaties via leervelden voor boeren

–          De oprichting van goed gestructureerde producentenorganisaties, voorzien van dienstencentra (40 granenbanken, 7 winkels voor landbouw en veeteelt, 2 multifunctionele platformen, 2 gemeenschappelijke winkels met buffervoorraden aan graan).

–          Betere beschikbaarheid van levensmiddelen voor huishoudens en verbeterde financiële capaciteiten door graanbanken en inkomsten generende activiteiten.

–          Betere dierlijke productie en inkomsten door de versterking van de veestapel.  Deze verbetering van de dierlijke productie werd ook mogelijk gemaakt door de versterking van de private dierenartsen in de buurt en het herstel van 164 ha weiland.

–          De operationele capaciteitsversterking van de gemeentes door een reeks vormingen over aspecten gelinkt aan democratie en goed bestuur, de uitwerking van microprojecten, het beheer van gemeenschappelijke en gemeentelijke werken, etc.

–          Eigenaarschap van de gemeenschappen in kwesties rond gender, gezinsplanning en preventie van HIV/aids. Hiervoor werden 120 modelechtgenoten opgeleid in 10 echtgenotenscholen, ook de religieuze leiders en opiniemakers werden betrokken.

 

Om meer begunstigden van de eerste fase onafhankelijk te maken en de verwezenlijkingen te versterken/ in stand te houden, blijft de tweede projectfase binnen dezelfde interventiezone en worden dezelfde doelgroepen behouden.

Een aantal studies verklaren en versterken de overtuiging om in dezelfde zone te blijven. Deze studies werden niet enkel uitgevoerd in het kader van het project, maar ook door andere partners die in de zone werken.

 

Daarnaast valt 86% van de huishoudens in de interventiezone van de PDSA in de categorie “kwetsbaar tot zeer kwetsbaar”. De gemeenschappen Adjékoria en Birnin Lallé zijn enkele van de meest kwetsbare in het Departement Dakoro, wat verklaart voedselcrisis hen nog meer treft dan de cijfers van het departement (Dakoro) en de regio (Maradi) tonen.

 

Het project beoogt de volgende resultaten te bereiken:

  • De agropastorale productie is geïntensifieerd en gediversifieerd
  • De voedings- en hygiënestatus van de gezinnen zijn verbeterd door de promotie van een evenwichtige voeding en van voedselhygiëne.
  • De lokale veerkracht en weerbaarheid zijn versterkt door de verhoogde inkomsten van de gezinnen, de versterkte capaciteiten van de community-based organisaties (CBO’s), lokale verkozenen en technische diensten en de oprichting van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en noodmaatregelen.

Doelgroep

De directe begunstigden blijven de meest kwetsbare mensen van deze gemeenschappen, ongeveer 45.000 personen (op de 79.000 personen in de twee gemeenschappen, ongeveer 57%) worden direct getroffen door de acties van dit project.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op