Ondersteuning werking Caritas Niger

Caritas International België Ondersteuning werking Caritas Niger
03/10/2016

Plaats:

Niamey

Budget:

20.000€

Duur:

2012-2013

Lokale partner:

CADEV – Niger

Eigen fondsen:

20.000€

Niger

Doel

Doel is het efficiënter maken van CADEV Nigers dienstverlening wat betreft de ontwikkelingsondersteuning en humanitaire hulp bij kansarmen in Niger.

Context

De bisschoppen in Niger wensten een herstructurering van de caritatieve en ontwikkelingsorganisaties Caritas Niger en het bureau d’animation et de liaison pour le développement (BALD). Hieruit werd Caritas Developpement Niger (CADEV Niger) geboren. CADEV Niger bouwt dus verder op de interventiefilosofie van Caritas Niger en BALD maar onderscheidt zich dankzij haar geïntegreerde aanpak met als doel de autonomie van haar doelpubliek.

In normale omstandigheden ondersteunt CADEV Niger de parochiale solidariteits- en ontwikkelingscomités bij in functie van de verschillende types van activiteiten en doelpublieken, rekening houdend met de capaciteiten en middelen van de lokale CSD én de lokale dynamieken.

In noodgevallen treedt CADEV Niger ook op in het volledige land, in functie van haar capaciteiten en middelen. Ze werkt samen met tal van andere partners.

Met de steun van Caritas International zette CADEV de volgende activiteiten op:

  • Financiering van de salarissen van twee diocesane directeurs van CADEV (zes maanden).
  • Ondersteuning van de loonlast van twee diocesane directeurs, inclusief lasten m.b.t. het dagelijks beheer van CADEV Niger.
  • Voorzien van de nodige materiele middelen voor verschillende operationele organen voor een efficiënt beheer van de interventies.

Voor wie?

Dit project heeft betrekking op twee bisdommen in Niger en is vooral bedoeld om een deel van de begroting (2013) van CADEV Niger te financieren.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op