Voedselzekerheid voor gezinnen in district Cheha

Caritas International België Voedselzekerheid voor gezinnen in district Cheha

© Caritas International

© Caritas International

05/09/2016

PLAATS:

District Cheha in de zone Gurage, SNNPR (Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region)

BUDGET:

€ 25.006

DUUR:

12 maanden vanaf november 2015 tot november 2016

LOKALE PARTNERS:

Emdibir Catholic Secretariat (EmCS)

EIGEN FONDSEN:

€ 25.006

Ethiopie

DOEL

Dit project helpt 797 gezinnen met lage inkomens de jaarlijkse tarwe- en gerstproductie te verhogen en bekwaamt boeren en seizoensarbeiders door middel van opleidingen over landbouwtechnieken en voor- en ná-oogst management.

Ethiopie-p1-2

CONTEXT

De hoofdstad van de zone Gurage, Emdibir, ligt zo’n 185 km ten zuiden van Addis Abeba. Het district Cheha is dichtbevolkt. Er wonen vooral boeren die met behulp van hun dieren maïs, teff (een kleine graansoort), tarwe, gerst, sorghum, bonen, erwten en aardappelen telen.

Op basis van hun eigen productie kunnen de meeste huishoudens in het district gemiddeld maar zo’n 5 à 6 maanden voor hun eigen voedselbehoeften instaan.

  • 70% van de gezinnen kan niet zelf voorzien in hun eigen voedselbehoeften, en is daarvoor afhankelijk van hulp van buitenaf. Veel gezinnen vangen dit tekort op door te migreren.
  • Als gevolg van de voedselzekerheid is vandaag zo’n 33% van het economisch actieve deel van de bevolking van het dorp Moche, vertrokken naar omliggende districten of naar de hoofdstad, Addis Abeba. Dit project heeft als doel om de problemen van voedselonzekerheid aan te pakken via een verhoging van de landbouwproductie, en het bevorderen van gendergelijkheid.

DOELGROEP

De rechtstreekse begunstigden van het project zijn 797 ‘arme’ en ‘zeer arme’ gezinnen in het dorp Moche. Bijzondere aandacht gaat naar gezinnen met vrouwelijke gezinshoofden.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op