Vlottere toegang tot drinkbaar water en betere hygiëne in Oost-Tigray

Caritas International België Vlottere toegang tot drinkbaar water en betere hygiëne in Oost-Tigray
Caritas International België Vlottere toegang tot drinkbaar water en betere hygiëne in Oost-Tigray

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

31/08/2017

Plaats:

Ganta-Afeshum en Gulomakda districten, Oost-Tigray zone

Budget:

€ 52.610

Duur:

11 maanden vanaf februari 2016 tot december 2017

Partners:

Caritas Oost-Tigray en Leefmilieu Brussel-BIM/Hydrobru

Eigen fondsen:

€ 10.522

Doel

Het project heeft drie doelen : vlottere toegang tot drinkbaar water, betere hygiënische praktijken en een efficiënter afvalwaterbeheer.

Context

Hoewel de bouw en de inrichting van heel wat waterbevoorradingsplaatsen een gevoelige verbetering heeft teweeg gebracht, heeft nog altijd 40% van de mensen in het district Ganta-Afeshum en 26 % van de mensen in het district Gulomakda geen toegang tot drinkbaar water.

De kwaliteit van het water is bovendien niet altijd gegarandeerd en het beheer van de waterplaatsen verloopt niet altijd correct. De hygiëne laat soms te wensen over en ook het afvalwaterbeheer kan beter. Gevolg: heel wat ziektes die via water overgedragen worden.

Onze activiteiten

Activiteiten omvatten onder meer:

  • renovatie/herstel van 8 waterbevoorradingsplaatsen;
  • aanstelling van een waterbeheercomité voor elk van de 50 betrokken waterbevoorradingsplaatsten.  De comités krijgen ook vorming en het nodige materiaal en gereedschap om reparaties uit te voeren;
  • vorming van techniekers om de kwaliteit van het water te testen
  • aankoop van materiaal voor het labo;
  • uitvoeren van testen op de 50 waterplaatsen en behandelen van besmet water
  • vorming rond hygiëne en waterzuivering voor 32 overheidsmedewerkers en promotie van gemeenschapsprogramma’s binnen dit kader. Dit moet ervoor zorgen dat verbeterde praktijken ook in andere dorpen dan die van het programma, ingang vinden.

Doelgroep

3.250 gezinnen of 14.625 mensen die gebruik maken van de 50 waterbevoorradingsplaatsen die deel uit maken van dit project. Sensibilisatie en vorming rond hygiëne en waterzuivering komt onrechtstreeks ten goede aan alle dorpen in de interventiezone.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws