Uitbreiding werkgelegenheid bij de Menja in het district Gimbo

Caritas International België Uitbreiding werkgelegenheid bij de Menja in het district Gimbo

© Caritas International

© Caritas International

03/10/2016

Plaats:

District Gimbo, zone Keffa, SNNPR (Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region)

Budget:

€ 17.975,91

Duur:

12 maanden vanaf december 2014 tot december 2015

Lokale partners:

Jimma-Bonga Catholic Secretariat (JBCS)

Eigen fondsen:

€ 17.975,91

Doel

Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat de de Menja (en de meest kwetsbare families in de regio) voldoende kunnen verdienen om hun basisbehoeften te voldoen, kleren kunnen kopen en andere nuttige zaken zaken.

Het project wil de Menja aan bruikbare, bebouwbare grond helpen zodat ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren.

Context

Dit project situeert zich in de zone Keffa. Hier wonen de Menja, een Ethiopische minderheidsgroep die ongeveer 10% van de bevolking vertegenwoordigt. Ze leven verspreid in verschillende gemeenschappen en worden op grote schaal gediscrimineerd, vooral in termen van verdeling van land. Ze zijn zeer kwetsbaar – hun toegang tot voedsel is erg onzeker. Voor hun levensonderhoud zijn ze afhankelijk van wat voorhanden is in de bossen: ze verkopen brandhout en houtskool, maken honing…of zijn afhankelijk van kleine jobs die weinig opleveren.

Het district Gimbo ligt in het noorden van de zone Keffa. De totale bevolking telt zo’n 107.500 mensen, waarvan een kleine 90% in ver afgelegen landelijke gebieden leeft. De boeren verbouwen maïs, teff, granen, gerst, sorghum, bonen en erwten.

Onze activiteiten

Onze activiteiten omvatten onder meer:

  • betere maïszaden aanbieden;
  • aanbieden van opleidingen in de maïsproductie aan gezinshoofden om hun productiviteit te verbeteren;
  • banden smeden tussen boeren en landbouwcentra;
  • aanbieden van kleine herkauwers aan gezinnen;
  • monitoring en evaluatie van de activiteiten.

Doelgroep

In totaal 270 families zijn betrokken bij dit programma waaronder 24 niet-Menja families en 60 families met een vrouw als gezinshoofd.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws