Toegang tot water voor kleine boerderijen in Dergajen (Oost-Tigray)

Caritas International België Toegang tot water voor kleine boerderijen in Dergajen (Oost-Tigray)

© Caritas International

© Caritas International

03/10/2016

Plaats:

District Enderta, zone Zuidoost-Tigray, Tigray

Budget:

€ 74.551

Duur:

8 maanden vanaf juli 2015 tot februari 2016

Lokale partners:

Ethiopian Catholic Social and Development Coordinating Office van Adigrat - Mekelle branche

Eigen fondsen:

€ 10.627,51

Lokale bevolking in natura:

€ 14.017,75

Elisabeth en Amélie Fonds:

€ 49.906

Doel

Dit project wil het gebrek aan water wegwerken in drie dorpen die daarvoor vandaag afhankelijk zijn van naburige dorpen.

Context

Enderta is een van de districten in Oost-Tigray die het meest gevoelig zijn voor droogte. Slechts 65% van de bevolking heeft toegang tot drinkwater en veel boeren worden geconfronteerd met een tekort aan water, zowel voor zichzelf als voor hun dieren. Deze problemen worden nog groter in die gebieden waar de waterbronnen en -putten opgedroogd zijn.

Credit: Cafod

Bijvoorbeeld in het subdistrict Dergajen, waar de bevolking slechts over 37% van het nodige drinkwater kan beschikken. Dit tekort aan water heeft onmiddellijke gevolgen voor de menselijke hygiëne (onvoldoende) en de dieren (te weinig drinkwater). Vrouwen en kinderen besteden heel veel tijd aan het halen van water, met als gevolg dat de vrouwen niet kunnen gaan werken, en de kinderen niet naar school kunnen. Het waterverbruik wordt geschat op zo’n 8 liter per dag, terwijl er eigenlijk per persoon zo’n 15 liter per dag nodig is.

Onze activiteiten

Onze geplande activiteiten omvatten onder meer:

  • de bouw van een watertank van 100 m³, 8 km waterleidingen, 4 multifunctionele pompen;
  • het testen van de waterkwaliteit;
  • de oprichting van 4 WASH comités (programma’s rond hygiëne en sanitatie).

Doelgroep

Dit project zorgt voor toegang tot proper water voor 521 families (2 853 personen) in drie dorpen in het subdistrict Dergajen.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws