Meer voedselzekerheid dankzij een landbouw afgestemd op klimaatverandering en meer werkgelegenheid

Caritas International België Meer voedselzekerheid dankzij een landbouw afgestemd op klimaatverandering en meer werkgelegenheid
Caritas International België Meer voedselzekerheid dankzij een landbouw afgestemd op klimaatverandering en meer werkgelegenheid
Caritas International België Meer voedselzekerheid dankzij een landbouw afgestemd op klimaatverandering en meer werkgelegenheid
Caritas International België Meer voedselzekerheid dankzij een landbouw afgestemd op klimaatverandering en meer werkgelegenheid

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

04/09/2017

Plaats:

Irob en Enderta districten, Oost- en Zuidoost-Tigray zones

BUDGET:

€ 1.602.762

Duur:

januari 2017 tot december 2021

Partners:

Caritas Adigrat - DGD

Eigen fondsen:

€ 320.552

Doel

Meer voedselveiligheid en betere voedingsgewoontes voor huishoudens en gemeenschappen die dreigen het slachtoffer te worden van klimaatwijziging en overhaaste migratie. Caritas wil dit bewerkstelligen via de promotie van landbouw die rekening houdt met deze klimaatverandering en via diversiteit in de werkgelegenheid.

Context

Tijdelijke en chronische voedselonzekerheid en grote armoede zijn een probleem in beide interventiezones. Het percentage van mensen die niet alleen kunnen instaan voor hun voedselbehoeften is 75% in Irob en 33% in Enderta.

De oorzaken zijn divers en met elkaar verbonden. In de eerste plaats is het zo dat Irob en Enderta onderhevig zijn aan droogte (met een gemiddelde neerslag per jaar van respectievelijk 300 en 600 liter water per vierkante meter). Bovendien zorgt de klimaatwijziging ervoor dat de regenval onregelmatiger wordt (langere droogteperiodes,  regens die later starten en vroeger ophouden). Mensen die gewassen telen die afhankelijk zijn van regen, worden hierdoor steeds kwetsbaarder.

De bevolkingsgroei (2,7% per jaar voor Tigray) en het gebrek aan vruchtbare grond maken dat het aantal landlozen (vooral jongeren) gestadig groeit (voor Irob 39%, Enderta 11%). Er zijn zowel voor jongeren als voor vrouwen weinig mogelijkheden om een broodwinning te vinden buiten de landbouw.

Het sluiten van de grens tussen Eritrea en Ethiopië heeft bovendien een einde gemaakt aan de seizoensmigratie vanuit Irob naar steden zoals Amara, Adi Key en Senafe om daar tijdelijk te werken. De sluiting van de grens betekent ook dat boeren uit Irob die in het verleden hun kuddes mochten laten grazen in Eritrea, dat nu niet langer kunnen.

Zowel in Irob als in Enderta wordt de beschikbaarheid van voer voor dieren en water nog verder onder druk gezet door ontbossing, dalende grondwaterniveaus, erosie, uitputting van de aarde.  Dit alles limiteert in grote mate de opbrengst in landbouw en veeteelt.

Activiteiten

Meer voedselzekerheid voor boeren

 • bouw/uitbreiding/herstel infrastructuur om regenwater op te vangen en tot bij de mensen te brengen (dammen, kanalen, bevoorradingsplaatsen)
 • promotie van verbeterde groenten en fruitsoorten en irrigatietechnieken om de afhankelijkheid van regen te verminderen
 • promotie van het telen van veevoedergewassen en planten van bomen
 • promotie van nieuwe technieken voor het kweken van cactussen zodat ze ook buiten het nu gangbare seizoen als veevoeder kunnen gebruikt worden
 • bouw watertroggen voor dieren bij de bestaande waterbevoorradingsplaatsen
 • oprichting van spaar- en leengroepen  – vooral voor vrouwen – en verdeling van verbeterde rassen van kippen en kleinvee  om mee te kweken
 • promotie van bijenteelt en honingproductie met verbeterde technieken voor extra-inkomsten
 • rehabilitatie van natuurlijke hulpbronnen: erosie bestrijden, grondwaterniveau herstellen, uitputting van de grond aanpakken

Broodwinning voor landloze gezinnen en werkloze jongeren

 • ontwikkeling van vaardigheden om de kans op werk te vergroten
 • vorming rond ondernemingschap
 • verbetering van de toegang tot kredieten

Gezonde voeding

 • promotie van fruitteelt en groententeelt in moestuintjes om diversiteit en voedingswaarde van de maaltijden te verzekeren
 • bouw van nieuwe waterbevoorradingsplaatsen, waterleidingen, en collectieve opvangtanken voor regenwater

Om de mensen weerbaarder te maken in crisissituaties worden er heel wat vormingen gegeven, bevordert Caritas het werken in coöperaties en comités en de dialoog binnen gemeenschappen en daarbuiten.

Doelgroep

De rechtstreekse begunstigden van het project zijn 3.374 huishoudens en 7 gemeenschappen (41.084 mensen) die te maken hebben met de negatieve gevolgen van de klimaatverandering en geneigd zijn tot overhaaste migratie bij gebrek aan toekomstmogelijkheden. Het betreft enerzijds kleine boeren, anderzijds landloze gezinnen en werkloze jongeren.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws