Duurzame verbetering van de voedselzekerheid in Ganta-Afeshum en Gulomakda

Caritas International België Duurzame verbetering van de voedselzekerheid in Ganta-Afeshum en Gulomakda
Caritas International België Duurzame verbetering van de voedselzekerheid in Ganta-Afeshum en Gulomakda
Caritas International België Duurzame verbetering van de voedselzekerheid in Ganta-Afeshum en Gulomakda
Caritas International België Duurzame verbetering van de voedselzekerheid in Ganta-Afeshum en Gulomakda

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

05/09/2017

Plaats:

Ganta-Afeshum en Gulomakda districten, Oost-Tigray zone

Budget:

€ 176.232

Duur:

2 jaar vanaf augustus 2015 tot juli 2017

Partner:

Caritas Adigrat

Eigen fondsen:

€ 176.232

Doel

Tegen juli 2017 is er meer voedselzekerheid in de 15 betrokken subdistricten: er is meer voedsel beschikbaar, het is toegankelijker en de kwaliteit is beter en dit alles op een duurzame manier.

Context

Sinds november 2003 werkt Caritas International samen met haar lokale partner Caritas Adigrat aan meer voedselzekerheid in 15 subdistricten van Ganta-Afeshum en Gulomakda.

Dit programma werd meegefinancierd door het Belgisch Fonds voor voedselzekerheid. De laatste fase liep af eind juli 2015. Hoewel de eindevaluatie zeer positief oordeelde over de bereikte resultaten, bleek een consolidatiefase van twee jaar zeer nuttig te zijn om een aantal resultaten die een significante invloed op de voedselzekerheid hebben, duurzaam te maken.

Het project focust op veeteelt, irrigatielandbouw, empowerment van vrouwen en spaar/leen systemen.

Activiteiten

Veeteelt:

 • vorming en training i.v.m. het telen van veevoeder;
 • technische ondersteuning aan twee plantenkwekerijen;
 • workshops over dierengezondheid en de toegang tot medische infrastucturen.

Irrigatielandbouw:

 • coaching sessies ‘on the spot’ voor informele groepen over irrigatielandbouw en marketing strategies;
 • onderhoud en optimalisering van collectieve irrigatie infrastructuren;
 • technische ondersteuning bij het onderhoud van individuele irrigatiesystemen.

Empowerment van vrouwen

 • ondersteuning van alleenstaande vrouwen die binnen het afgelopen programma de stap hebben gezet om alleen te gaan boeren (deze vrouwen hebben hiervoor een aantal culturele taboes moeten doorbreken – bv ‘vrouwen mogen het veld niet bewerken met een os’ );
 • oprichting van een werkgroep om ook andere vrouwen aan te moedigen hun leven in eigen handen te nemen en zelf te gaan ploegen i.p.v. een man hiervoor te betalen;
 • ter beschikking stellen van ossen voor het rotatiefonds;
 • training i.v.m. budgetbeheer en financiën.

Duurzaam spaar/leen systeem

 • workshops en trainingen om het bestaande microkredietsysteem te hervormen tot een duurzaam systeem op het niveau van de subdistricten.

Doelgroep

20.000 kwetsbare huishoudens in 15 subdistricten van Ganta-Afeshum en Gulomakda. Zij vertegenwoordigen 90% van de totale bevolking in het gebied.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op

Verwant nieuws