Steunprogramma ter ontwikkeling van de landbouwgemeenschappen van de Grote Meren

Caritas International België Steunprogramma ter ontwikkeling van de landbouwgemeenschappen van de Grote Meren

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

16/09/2016

Plaats:

DRCongo - Rwanda - Burundi

Budget:

€ 2.365.528

Duur:

2013-2014

Lokale partners:

Caritas Rwanda, Caritas Congo

Eigen fondsen:

252.259,88 € in jaar 2 (2013-2014)

burundi

Doel

Het project bestaat uit 4 specifieke doelstellingen:

1.       De verbetering van de werkomstandigheden, inkomsten en leefomstandigheden van 4.500 Congolese landbouwgezinnen

2.       De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de voedingsmiddelen verbeteren in de zone van het project (Rwanda)

3.       Op een duurzame manier de leefomstandigheden verbeteren van de gezinnen die fruit produceren (Burundi)

4.       De organisatie- en institutionele capaciteiten van de boerenorganisaties en onze partners versterken.

Context

Volgens Paus Benedictus XVI zijn honger en ondervoeding onaanvaardbaar in een wereld die genoeg middelen en kennis heeft om een einde te maken aan dergelijke drama’s en hun gevolgen. In dit kader wil Caritas International haar relaties met lokale partners en boerenverenigingen in de regio versterken. Het doel: de voedselzekerheid van de arme plattelandsbevolking verbeteren en hen laten deelnemen aan de ontwikkeling van hun regio. Voedselzekerheid was de eerste doelstelling van het nieuwe millennium en blijft dat ook in 2016 nog, omdat het de enige weg is naar de vermindering van extreme armoede en honger in de wereld.

Begunstigden

De doelgroep van dit programma bestaat uit landbouwgezinnen (kleine grondbezitters) die in bestaande verenigingen/ organisaties gehergroepeerd worden.

De eerste groep bestaat uit 706 gezinnen (12 coöperatieven) die instaan voor de opslag en verkoop van levensmiddelen. Hieraan werden ongeveer 350 gezinnen toegevoegd, zij zijn lid van 6 nieuwe coöperatieven.

De tweede groep bestaat uit zeer kwetsbare boeren die minder dan 40 are grond hebben en groenten gaan kweken. Het gaat om in totaal 495 gezinnen.

In totaal wordt het aantal directe begunstigden dus geschat op 1551 huishoudens, of ongeveer 7.750 personen.

De 500 producenten van ananas in Cibitoke en 500 citrusvruchtenproducenten in Rumonge vormen samen 1.000 huishoudens die fruit produceren, of ongeveer 5.000 personen.

Er worden ook activiteiten voorzien om het personeel van Caritas in DRC, Burundi en Rwanda te versterken.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op