Steun aan uitgewezen Burundese vluchtelingen

Caritas International België Steun aan uitgewezen Burundese vluchtelingen

© Caritas Zwitserland

© Caritas Zwitserland

12/07/2016

Plaats:

Burundi en vluchtelingenkamp in Rwanda

Budget:

€ 20.000

Duur:

2015

Lokale partner:

Caritas Burundi, ODEDIM – Caritas Muyinga

Eigen fondsen:

€ 10.000

burundi

Doelstelling

Het doel van Caritas is om steun te bieden aan de Burundese vluchtelingen die uit Rwanda werden uitgewezen, door te voorzien in hun essentiële noden: dekens, voedsel, keukenmateriaal, zeep, gereedschap. We hopen ook de veiligheid en bereikbare wegen te kunnen garanderen op alle heuvels die uitgewezen mensen hebben ontvangen.

LEAD Technologies Inc. V1.01

CONTEXT

Op 17 mei 2016 bezoekt Caritas Burundi de gemeente Ntega in de provincie Kirundo, samen met de verantwoordelijke voor noodsituaties van het Diocees van Muyinga. Het doel: een eerste snelle evaluatie van de dringende noden van de Burundese vluchtelingen die uit Rwanda werden uitgewezen.

Caritas vernam zo de omvang van de situatie in de gemeente Ntega. De families die naar Rwanda waren gevlucht, waren teruggebracht naar hun geboorteheuvels.

Dankzij de steun van de lokale administratie kon Caritas voedselpakketten uitdelen. Het team ter plaatse (de parochiale Caritas) schat dat elk gezin 1kg bonen en 1 kg rijst heeft ontvangen. Ondanks de inspanningen blijft dit onvoldoende ten opzichte van de noden van de gemeente. De families die deze uitgewezenen hebben ontvangen, zijn ook niet in staat om te voldoen aan de behoeftes van hun gasten. In het algemeen lijden ze zelf aan een gebrek aan middelen. Daarenboven zijn er teruggekeerde vluchtelingen die geen grond kunnen bewerken omdat ze hun stuk grond verloren.

De parochiale en diocesane Caritassen hebben niet de middelen om alleen te voldoen aan de noden van deze extreem kwetsbare gemeenschap, dus doen ze een beroep op het Caritasnetwerk om dekens, voedsel, keukenmateriaal, zeep en gereedschap in te zamelen. Het is ook nodig om de veiligheid te garanderen, en de heuvels en de wegen toegankelijk te houden.

Doelpubliek

Dankzij de hulp van Caritas en haar netwerk werden 1.364 mensen (318 vrouwen, 359 mannen en 687 kinderen, samen 488 gezinnen) ontvangen in de parochie Ntega, in de provincie Kirundo.

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt tot 45% van uw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op