Project voor duurzame verbetering van de voedselbeschikbaarheid in 3 gemeenschappen in de regio Moso

Caritas International België Project voor duurzame verbetering van de voedselbeschikbaarheid in 3 gemeenschappen in de regio Moso

© Isabel Corthier

© Isabel Corthier

19/09/2016

PLAATS:

3 gemeenschappen in de regio Moso

BUDGET:

€1.764.706

DUUR:

2013-31 december 2018

LOKALE PARTNERS:

SOPRAD en CED-CARITAS BURUNDI

EIGEN FONDSEN:

15% cofinanciering van CI.be: € 264.706 in totaal. Jaar 3 voorzien van 1/1/2016 tot 31/12/16 : bedrag voor de cofinanciering € 45.810
BFVZ - € 1.500.000

burundi

DOEL

Het doel is om de voedselvoorziening, inkomen en toegang tot de markt voor kleine producenten en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren. De capaciteit van de productie en de opslag van kleine producenten en kwetsbare groepen duurzaam versterkt

CONTEXT

De bevolking van de regio Moso kampt met terugkerende voedselonzekerheid en is daardoor zeer kwetsbaar. Het Belgische Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) beschouwt de regio als prioritair voor interventie. In samenwerking met Caritas International heeft het BFVZ een studie gesponsord, die in 2012 werd uitgevoerd door het studiebureau SHER om de specifieke determinanten van voedselonzekerheid in deze natuurlijke regio in het oosten van Burundi te identificeren. De conclusies van deze studie hebben de aandacht gevestigd op drie gemeenschappen die in het bijzonder getroffen waren: Cendajuru in de provincie Cankuzo, Gisuru en Kinyinya in de provincie Ruyigi.

Dit programma met meerdere actoren heeft tot doel tussen te komen wat betreft voedselbeschikbaarheid in de zone, toegang van de gezinnen tot voedsel, het gebruik dat ze ervan maken en de stabiliteit (de 4 pijlers van voedselzekerheid).

BEGUNSTIGDEN

Voor deze 6.000 families van kleine boeren, zullen 3 actiegroepen en activiteiten opgezet worden die beogen om:

·         De landbouwproductie te verbeteren door solidaire mechanismen te promoten om rampen te verhinderen en erop te kunnen reageren.

·         De dierlijke productie te verbeteren door het herbevolken van de kudde geiten (en in mindere mate de kippen) o.a. via promotie.

·         Zorg te dragen voor het water en de grond; en energie te besparen.

Publicaties

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op