Studiedag – Commmunity Service Learning in het onderwijs

Caritas International België Studiedag – Commmunity Service Learning in het onderwijs

Ontdekken hoe je community service learning in je lespraktijk kunt integreren? Of gewoon geïnteresseerd in dit concept? Volg dan de studiedag op woensdag 19 september!

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag wordt uitgebreid kennis gemaakt met Community Service Learning. Er zal stil gestaan worden bij de theoretische inhoud rond dienen, reflecteren en leren maar er zal ook uitgebreid gefocust worden op enkele good practices binnen het onderwijs, werkveld en de solidariteitsinstellingen. In enkele werkwinkels wordt er eveneens ingezet op het leren reflecteren en het opstarten van een nieuw project CSL binnen de school.

Ontdek op deze dag hoe Caritas mee in het verhaal van Community Service Learning stapt en hoe je je leerlingen of studenten kunt laten werken met vluchtelingen.

Programma van de dag

 • 9.00: Onthaal
 • 9.20: Welkom en duiding van de dag9.30: Dienen, reflecteren, leren: Community Service Learning als persoonsvormend onderwijs in verbinding met de  samenleving
 • 10.10: Geloofwaardige dienstbaarheid: bouwstenen van een christelijke ethiek
 • 10.50: Pauze
 • 11.05: Kiezen is winnen
 • 11.35: Wiens humaniora, welke solidariteit?
 • 12.05: Woordje Minister Jo Vandeurzen, Directeur-generaal Lieven Boeve – Ondertekening charter tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het werkveld en solidariteitsorganisaties
 • 13.00: Middagmaal en netwerking
 • 13.45: Werkwinkel 1
 • 14.45: Pauze
 • 15.00: Werkwinkel 2
 • 15.50: Afsluitende receptie

Meer info

 • Wanneer: woensdag 19 september 2018
 • Waar: Odisee – campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Schaarbeek
 • Hoe inschrijven:

-Voor deelnemers uit het onderwijs: www.nascholing.be

-Voor deelnemers uit het werkveld, solidariteitsorganisaties of pastoraal: hilde.decaesstecker@katholiekonderwijs.vlaanderen