Nieuw schoolproject: My school on the move

Caritas International België Nieuw schoolproject: My school on the move
Caritas International België Nieuw schoolproject: My school on the move

© Amélie Berton (1)

© Amélie Berton (1)

Met het project School on the move willen we scholieren in beweging zetten rond de vluchtelingenthematiek. Complexe thema’s zoals migratie, diversiteit en vluchtelingen worden verhelderd met feiten en ervaringen. En jongeren worden gestimuleerd om zelf actie te ondernemen. Een semester lang gaan we aan de slag met het volledige 5de middelbaar van een school. Misschien de jouwe?

Je bent leerkracht en je wilt in je school op een duurzame manier werken rond de thema’s vluchtelingen, migratie en diversiteit? Je bent op zoek naar een project waar je leerlingen zelf hun creativiteit kunnen gebruiken om met deze thema’s aan de slag te gaan en je gelooft in de kracht van peer-teaching? Dan is ‘My school on the move’ iets voor jou!

Niet onbelangrijk, we bieden dit project volledig gratis aan voor jouw school!

Kom er hier alles over te weten en stel je kandidaat. De meest gemotiveerde school zal gekozen worden en gaat er samen met ons volgend jaar mee aan de slag.

Wat willen we doen?

Pax Christi, !DROPS en Caritas international sloegen de handen in elkaar om met ‘My school on the move’  jongeren en hun leerkrachten op een creatieve manier te begeleiden in de complexe thematiek van migratie en diversiteit. Dit traject bestaat uit verschillende fases

1) Kick-Off: introductieworkshops

In het eerste deel van het project zetten we in op informeren en beleven. We starten met de workshop ‘Between 2 worlds’ die vooral inzet op het informeren van de leerlingen. We geven concrete cijfers, leggen belangrijke termen uit en tonen waar de meeste vluchtelingen terecht komen. Vervolgens zullen de jongeren aan de hand van de online game ‘Peacecraft’ en  verschillende theatertechnieken in de huid kruipen van mensen op de vlucht. De jongeren gaan in deze fase in gesprek met vluchtelingen. We zetten naast informeren dus ook echt in op beleving.

2) Creatietraject

In het tweede deel gaan de jongeren zelf aan de slag. Aan de hand van creatieve labs en design labs begeleidt !DROPS het creatieve proces waarbij de leerlingen de opgedane kennis omzetten in concrete projecten of producten om op hun beurt andere jongeren bewust te maken. Tijdens deze labs zetten we sterk in op skillbuilding en empowerment van de jongeren, en vertrekken we vanuit hun passies en talenten. Eindproducten of -projecten zijn bijvoorbeeld een digitale app, een fototentoonstelling, een game, poëzie, illustratie, of zelfs een engagement voor vluchtelingen in de buurt waarbij andere leerlingen zich kunnen aansluiten. In dit luik zetten we ook in op de coaching van leerkrachten.

3) Show & tell: toonmoment

Eindigen doen we met een feestelijk toonmoment waarin de leerlingen het voortouw nemen en hun producten en project presenteren aan de rest van de school!

Deelnemen?

  • De belangrijkste deelnamevoorwaarde in dit project is motivatie. Er moet op jouw school ruimte en ‘goesting’ zijn om met dit project aan de slag te gaan.
  • Lees alle andere voorwaarden in het deelnamedossierdat je ook onderaan deze pagina kan downloaden.
  • Stuur het ingevulde dossier ten laatste op 18 maart naar Steffi Vermeire (s.vermeire@caritasint.be) verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie bij Caritas International.
  • Indien jouw school geselecteerd wordt, nemen we contact met je op voor een eerste kennismaking.
  • Het eigenlijk project gaat van start in het begin van het schooljaar 2019-2020.

Nog vragen?

Mail of bel Steffi Vermeire, Verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie
s.vermeire@caritasint.be
Tel. +32 (0)2 229 36 24
GSM +32 (0)476 97 80 08

 


Dit project werd mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de Nationale Loterij.