De toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting – als opstap naar integratie – faciliteren – BEËINDIGD

Caritas International België De toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting – als opstap naar integratie – faciliteren – BEËINDIGD

Isabel Corthier

Isabel Corthier

09/04/2018

Voor wie ?:

Voor de medewerkers van opvangstructuren voor asielzoekers, specifiek de LOI’s, voor de erkende vluchtelingen en voor mensen met subsidiaire bescherming

Duur:

1 februari 2018 – 31 januari 2019

Plaats:

België, met focus op Gent, Antwerpen, Luik en Brussel

Doel:

De toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting - als opstap naar integratie – faciliteren

Partners:

In samenwerking met Fedasil en de LOI’s (selectie tijdens het project, afhankelijk van de noden)

Doelstelling : duurzame kwalitatieve huisvesting

  • Medewerkers van de opvangstructuren voor asielzoekers ondersteunen zodat zij erkende vluchtelingen en mensen met subsidiaire bescherming beter kunnen begeleiden naar duurzame kwalitatieve huisvesting.
  • Faciliteren van de toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting als opstap naar integratie.
  • Sensibilisering en empowerment van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Context : samenwerken voor een professionele ondersteuning

Wie als vluchteling erkend wordt of subsidiaire bescherming krijgt toegewezen, moet na twee maanden het opvangcentrum voor asielzoekers verlaten en wordt met een waaier aan nieuwe uitdagingen geconfronteerd. De allereerste prioriteit is het vinden van een woning. De toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting is zeer moeilijk en vormt een uitdaging die meteen aangepakt moet worden om het integratieproces vlot te laten verlopen.

Zoveel mogelijk actoren moeten complementair samenwerken om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kwalitatief en professioneel te ondersteunen. Om dit te kunnen realiseren, zet Caritas de volgende acties op:

  • Uitbouwen van de werking Housing-café
  • Het organiseren van workshops rond de zoektocht naar huisvesting voor opvangmedewerkers
  • Collectieve woonateliers voor vluchtelingen over thema’s zoals goed beheer van een woning, sensibilisering rond energiegebruik…

Caritas deed in 2016-2017 een eerste aanzet om de expertise rond de zoektocht naar huisvesting te verspreiden. Gedurende deze periode heeft Caritas, in samenwerking met Convivial, verschillende toolkits ontwikkeld. Eén toolkit (rozet en brochure) werd ontworpen rond de zoektocht naar huisvesting: “Stap voor stap: samen op zoek naar huisvesting voor vluchtelingen”.

Activiteiten

1. Uitbreiding van werking Housing-café

  • Per regio wordt in kaart gebracht waar de opvangpartners (LOI’s) geconfronteerd worden met de zoektocht naar duurzame huisvesting voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.
  • Nadien selecteren we minstens 4 LOI’s waarmee op verschillende momenten een uitwisseling van tools, ervaringen en goede praktijken zal worden georganiseerd. Dit kan tijdens een bezoek aan het Housing-café in de regio en/of tijdens de teamvergaderingen.

2. Workshop/vorming voor de opvangmedewerkers (LOI’s) rond de zoektocht naar duurzame en kwalitatieve huisvesting

Per regio organiseren we een collectieve vorming waarbij de focus ligt op het uitwisselen van goede praktijken over de verschillende fases die volgen op het verblijf in het opvangcentrum: zoeken naar huisvesting, overtuigen van de eigenaar, financiering, effectieve verhuis en installatie en eventuele alternatieve woonmogelijkheden.

3. Woonateliers voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden

Om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te sensibiliseren en versterken, zal binnen elke regio bepaald worden welke hun noden zijn, dit in samenwerking met de betrokken opvangpartners. Hiertoe worden, in samenwerking met de vrijwilligers en interculturele medewerkers collectieve infosessies georganiseerd. De thema’s kunnen zijn: kaderen van de verwachtingen, goed beheer van een woning, sensibilisering rond energiegebruik, etc.

Help ons

Doe een gift

Giften van € 40 of meer op jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan tot 45% van jouw gift terugkrijgen.

Een vraag? Neem contact met ons op