Caritas International http://www.caritasinternational.be/fr/ Caritas International en-us Copyright 2017 Wed, 12 Aug 20 05:51:20 +0000 Wed, 12 Aug 20 05:51:20 +0000 Feed projects Caritas International Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/kwetsbare-minderjarigen-in-luik-overgang-naar-autonomie/

 

Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie

Onze focus? De begeleiding van jonge vluchtelingen, tussen 16 en 18 jaar, voor een overgang naar een zelfstandig leven in België.

Lees meer
 

Integrale begeleiding voor de meest kwetsbare vluchtelingen in Leuven
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/integrale-begeleiding-voor-de-meest-kwetsbare-vluchtelingen-in-leuven/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen

Integrale begeleiding voor de meest kwetsbare vluchtelingen in Leuven

Het doel is om op het einde van het traject terug autonoom te kunnen leven zoals in het land van herkomst: er zijn verschillende stappen…

Lees meer
 

Versterking van het systeem voor humanitaire monitoring
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/versterking-van-het-systeem-voor-humanitaire-monitoring/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Versterking van het systeem voor humanitaire monitoring

De rol van de actoren in het humanitair monitoringssysteem is van cruciaal en strategisch belang om de gevolgen van crisissen voor de bevolking te verzachten,…

Lees meer
 

Een duurzame en gediversifieerde economie in Jenin (Palestina)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/een-duurzame-en-gediversifieerde-plattelandseconomie-in-jenin/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Palestina

Een duurzame en gediversifieerde economie in Jenin (Palestina)

Dit project versterkt de socio-economische situatie van kwetsbare families, via landbouwactiviteiten die inkomsten genereren en het uitbouwen van agro-toerisme.

Lees meer
 

Lesmateriaal – Between 2 Worlds
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/lesmateriaal-between-2-worlds/

 
Educatie

Lesmateriaal – Between 2 Worlds

Nieuwe pedagogische fiches om de thematiek van migratie en vluchtelingen te behandelen in de klas met jongeren van 13 tot 18 jaar.

Lees meer
 

Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid (PDLE)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/lokaal-ontwikkelingsproject-voor-werkgelegenheid-pdle/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid (PDLE)

Dit is een project van de Burundese overheid gefinancierd door de Wereldbank. Het wil de weerbaarheid versterken van de bevolking en de private sector, getroffen…

Lees meer
 

Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/steun-aan-de-weerbaarheid-van-de-gemeenschap/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap

Bijdragen aan de duurzame versterking van de weerbaarheid van de plattelandsbevolking in 41 gemeenschappen verdeeld over 14 provincies.

Lees meer
 

Samen de risico’s bij rampen beperken
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/samen-de-risicos-bij-rampen-beperken/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Samen de risico’s bij rampen beperken

De weerbaarheid van kwetsbare bevolkingsgroepen verhogen in geval van crisissituaties. De capaciteiten van de gezinnen in Gisuru versterken op het vlak van preventie en vermindering…

Lees meer
 

Creëren van toegevoegde waarde door publieke en private middelen te bundelen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/creeren-van-toegevoegde-waarde-door-publieke-en-private-middelen-te-bundelen/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Creëren van toegevoegde waarde door publieke en private middelen te bundelen

Bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied en de lokale maatschappij door de verbetering, aanpassing en valorisatie van landbouwproducten.

Lees meer
 

Rechange: versterking van de respons bij noodsituaties
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/rechange-versterking-van-de-respons-bij-noodsituaties/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Rechange: versterking van de respons bij noodsituaties

Dit project zal de bestaande organisatiestructuren van Afrikaanse Caritasorganisaties verbeteren om zo snel en gepast te kunnen reageren op noodsituaties.

Lees meer
 

Steun aan studenten uit ontwikkelingslanden
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/steun-aan-studenten-uit-ontwikkelingslanden/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten

Steun aan studenten uit ontwikkelingslanden

In België worden studenten uit ontwikkelingslanden vaak geconfronteerd met moeilijkheden die hen verhinderen om de opleiding af te maken. We begeleiden hen en denken samen…

Lees meer
 

Hulpverlening voor jonge transmigranten
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/hulpverlening-voor-jonge-transmigranten/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten

Hulpverlening voor jonge transmigranten

We willen jonge transmigranten bereiken, informeren en empoweren om hen weerbaar en sterker te maken voor de toekomst. We zetten in op samenwerking met, informatiedeling…

Lees meer
 

Agro-ecologie in de Sahel
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/agro-ecologie-in-de-sahel/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Agro-ecologie in de Sahel

Dit project zal de interventiecapaciteiten van de partners en de bevolking versterken zodat er, in de context van klimaatverandering, kan worden overgeschakeld naar agro-ecologie.

Lees meer
 

Steun voor onafhankelijke voogden
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/steun-voor-onafhankelijke-voogden/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Voogdij van de NBMV

Steun voor onafhankelijke voogden

Onafhankelijke voogden versterken in hun kennis, knowhow en relatie met de jongere. De steun is aangepast aan de noden die een voogd kan hebben in…

Lees meer
 

Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/hoop-voor-een-waardig-gezond-en-vredig-leven/

 
Irak| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven

Een waardig, gezond en vreedzaam leven voor de meest kwetsbare families in Irak, dat is het doel van dit project. We richten ons in het…

Lees meer
 

Empowerment van de Menja minderheid in Jimma
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-van-de-menja-minderheid-in-jimma/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment van de Menja minderheid in Jimma

Dit project draagt bij het economisch welzijn en de sociale integratie van de Menja minderheid in Gimbo.

Lees meer
 

Betere toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen op school
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/betere-toegang-tot-veilig-drinkwater-en-sanitaire-voorzieningen-op-school/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Betere toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen op school

Er zijn 41 scholen in Irob, maar slecht 17 hebben toegang tot water en er zijn slechts 29 toiletten. De moeilijke toegang tot drinkbaar water,…

Lees meer
 

Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/versterking-van-de-toegang-tot-drinkbaar-water-en-sanitaire-praktijken/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken

In Kaffa heeft slechts 29% van de gezinnen toegang tot drinkbaar water en 45% tot sanitaire installaties (vaak nog van slechte kwaliteit). Het sub-district Keyi-Kello…

Lees meer
 

Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/onderwijsprogramma-voor-syrische-vluchtelingenkinderen-en-hun-gastgemeenschappen/

 
Jordanië| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen

Dit project streeft ernaar om aan Syrische vluchtelingenkinderen en kinderen van kwetsbare families in het gastland, aangepast, kwalitatief onderwijs en psychosociale steun te bieden in…

Lees meer
 

Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitair-antwoord-op-de-syrische-en-iraakse-crisis/

 
Jordanië| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

Caritas zorgt voor meer voedselzekerheid, organiseert gezondheidszorg en biedt algemene hulp en bescherming opdat de vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs terug in waardige omstandigheden kunnen leven.

Lees meer
 

Hulp bij zware medische problemen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/high-care-antwerpen/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen

Hulp bij zware medische problemen

Sinds september 2017 organiseren we 10 opvangplaatsen voor personen met verblijfsstatuut en een zware medische problematiek, al dan niet vergezeld van hun familie. De voornaamste…

Lees meer
 

Lesmateriaal – Inclu Acto
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/incluacto/

 
Educatie

Lesmateriaal – Inclu Acto

Met dit rollenspel kruip je in de huid van een vluchteling en ontdek je hoe we het samenleven in België kunnen verbeteren. Vanaf 15 jaar.

Lees meer
 

Workshop – Between 2 worlds
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/between-2-worlds/

 
Educatie

Workshop – Between 2 worlds

Workshop over vluchtelingen, asielzoekers en migratie met een getuigenis van een persoon die zelf gevlucht is. Voor jongeren vanaf 15 jaar.

Lees meer
 

Project – Jongeren op de vlucht
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/jongeren-op-de-vlucht/

 
Educatie| Wereldwijde campagne

Project – Jongeren op de vlucht

Laat jouw leerlingen direct in contact komen met Syrische vluchtelingen in Libanon! Deadline: 18 december 2019

Lees meer
 

Milieuvriendelijke kookkachteltjes
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/milieuvriendelijke-kookkachteltjes/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Milieuvriendelijke kookkachteltjes

Met dit project willen we de impact van de crisis op de bebossing rond het Tsjaadmeer indijken. Hoe? Via de introductie van alternatieve manieren om…

Lees meer
 

Steun aan de slachtoffers van voedselonzekerheid in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/steun-aan-de-slachtoffers-van-voedselonzekerheid-in-niger/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Steun aan de slachtoffers van voedselonzekerheid in Niger

Met dit noodhulpprogramma willen we de beschikbaarheid en de toegangkelijkheid van levensmiddelen verzekeren voor huishoudens die vaak niet genoeg te eten hebben.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Burundi
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-burundi/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Burundi

De versterking van de technische en financiële capaciteiten van 3.500 kwetsbare gezinnen.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-ethiopie/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

Versterking van de voedsel- en voedingszekerheid van gezinnen en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, marginalisering en distress migration.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-beweging-niger/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Niger

De voedsel- en voedingszekerheid verbeteren door de versterking van hun capaciteiten en hun bestaansmiddelen.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Haïti
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-haiti/

 
Caraïben| Haïti| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Haïti

De voedsel- en voedingszekerheid van 765 kwetsbare rurale gezinnen van de departementen Grand'Anse, Sud, Sud-Est en Ouest duurzaam verbeteren.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in België
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-belgie/

 
Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in België

De bevolking in België bewust maken van de verbanden tussen migratie en ontwikkeling, gebruik en exploitatie van natuurlijke grondstoffen, democratie en samenleven zodat zij zich…

Lees meer
 

Versterking van de veerkracht van de slachtoffers van Boko Haram
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/versterking-van-de-veerkracht-van-de-slachtoffers-van-boko-haram/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Versterking van de veerkracht van de slachtoffers van Boko Haram

Versterking van de veerkracht van de slachtoffers van Boko Haram

Lees meer
 

Steun aan Caritas Maradi
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/steun-aan-caritas-maradi/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Steun aan Caritas Maradi

Dit project steunt de goede werking van de diocesane autoriteiten van Maradi.

Lees meer
 

Hulp en begeleiding van migranten
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/hulp-en-begeleiding-van-migranten/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Hulp en begeleiding van migranten

Dit project helpt en begeleidt migranten in Niger.

Lees meer
 

Noodhulp aan ontheemde Syriërs en lokale gemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Syrië

Noodhulp aan ontheemde Syriërs en lokale gemeenschappen

De doelstelling voor Caritas is om de levensomstandigheden van de ontheemde Syriërs en de lokale gemeenschap te verbeteren.

Lees meer
 

Vorming – Inclu Acto
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/vorming-inclu-acto/

 
Educatie

Vorming – Inclu Acto

Wij organiseren workshops voor leerkrachten en andere begeleiders die willen kennismaken met onze educatieve tool rond integratie voor jongeren vanaf 15 jaar.

Lees meer
 

Voogdij NBMV
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/voogdij-nbmv/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Voogdij van de NBMV

Voogdij NBMV

Caritas heeft een team van 8 professionele voogden die in totaal meer dan 200 kinderen en jongeren per jaar opvolgen.

Lees meer
 

Health Care Antwerpen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/health-care-antwerpen/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Medische opvang

Health Care Antwerpen

Dit project biedt aangepaste begeleiding en opvang in individuele woningen voor asielzoekers met zware medische problemen en hun familie.

Lees meer
 

Multidisciplinaire samenwerking voor slachtoffers van mensenhandel
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/multidisciplinaire-samenwerking-voor-slachtoffers-van-mensenhandel/

 
Asiel & Migratie| Voogdij van de NBMV

Multidisciplinaire samenwerking voor slachtoffers van mensenhandel

Dit project wil samenwerking tussen verschillende disciplines versterken om zo een effectieve doorverwijzing, bijstand en rechtsbescherming te verzekeren voor slachtoffers van mensenhandel.

Lees meer
 

Bezoeken aan gesloten centra
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/bezoeken-aan-gesloten-centra/

 
Asiel & Migratie| Bezoek aan gesloten centra| Hulp aan migranten

Bezoeken aan gesloten centra

Elk jaar worden duizenden mannen en vrouwen opgesloten in gesloten centra waar de maatschappij nauwelijks zicht op heeft en burgers maar beperkt toegang toe hebben.…

Lees meer
 

P2P support voor hervestigde vluchtelingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/p2p-support-voor-hervestigde-vluchtelingen/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hervestiging

P2P support voor hervestigde vluchtelingen

Hervestiging is voornamelijk een collectief gebeuren. We willen deze collectieve dimensie gebruiken om de peer2peer-ondersteuning tussen hervestigde vluchtelingen te versterken.

Lees meer
 

De toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting – als opstap naar integratie – faciliteren – BEËINDIGD
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/de-toegang-tot-duurzame-kwalitatieve-huisvesting-als-opstap-naar-integratie-faciliteren/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Huisvesting

De toegang tot duurzame kwalitatieve huisvesting – als opstap naar integratie – faciliteren – BEËINDIGD

Zoveel mogelijk actoren moeten complementair samenwerken om erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kwalitatief en professioneel te ondersteunen.

Lees meer
 

SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/share-integratienetwerk-voor-hervestigde-en-gerelocaliseerde-vluchtelingen/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hervestiging

SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen

SHARE brengt steden, gemeenten, gemeenschappen, parochies, migrantenverenigingen en andere middenveldorganisaties samen om een gecoördineerd antwoord te bieden op de integratienoden.

Lees meer
 

Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare bevolking die risico loopt op rampen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/weerbaarheid-vergroten-van-de-kwetsbare-bevolking-die-risico-loopt-op-rampen/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare bevolking die risico loopt op rampen

Met dit project wil Caritas International de weerbaarheid versterken van de kwetsbare bevolking in Burundi, zodat ze beter voorbereid is op rampen en minder kwetsbaar…

Lees meer
 

Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Congolese bevolking die risico loopt op rampen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/weerbaarheid-vergroten-van-de-kwetsbare-congolese-bevolking-die-risico-loopt-op-rampen/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Congolese bevolking die risico loopt op rampen

Met dit project wil Caritas International de weerbaarheid versterken van de kwetsbare bevolking in DR Congo, zodat ze beter voorbereid is op rampen en minder…

Lees meer
 

Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Nigerese bevolking die risico loopt op rampen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/weerbaarheid-vergroten-van-de-kwetsbare-nigerese-bevolking-die-risico-loopt-op-rampen/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Weerbaarheid vergroten van de kwetsbare Nigerese bevolking die risico loopt op rampen

Caritas International verhoogt de weerbaarheid van kwetsbare mensen die risico lopen op rampen en steunt hen om hun kwetsbaarheid te verminderen voor, tijdens en na…

Lees meer
 

Herstel en weerbaarheid na de overstromingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/nepal-nl/herstel-en-weerbaarheid-na-de-overstromingen/

 
Nepal

Herstel en weerbaarheid na de overstromingen

In augustus 2017 werd Nepal getroffen door overstromingen met een verschrikkelijke impact, die de reeds aanwezige kwetsbaarheden nog groter maakten. Na de eerste noodhulp wordt…

Lees meer
 

Begeleiding in de procedure van gezinshereniging
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/begeleiding-in-de-procedure-van-gezinshereniging/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Gezinshereniging

Begeleiding in de procedure van gezinshereniging

Caritas helpt families om terug bij elkaar te zijn door moeders, vaders of kinderen die gezinshereniging aanvragen te ondersteunen in deze ingewikkelde procedure.

Lees meer
 

Noodhulp: voedsel en zaden in Wolaita
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-voedsel-en-zaden-in-wolaita/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Noodhulp: voedsel en zaden in Wolaita

Betere voedselzekerheid en weerbaarheid voor de gezinnen die door de droogte getroffen werden.

Lees meer
 

Jouw gift per sms is fiscaal aftrekbaar
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/uw-gift-per-sms-is-fiscaal-aftrekbaar/

 

Jouw gift per sms is fiscaal aftrekbaar

Lees meer
 

Gezondheidszorg en bescherming
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/geintegreerde-gezondheidszorg-en-bescherming/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Palestina

Gezondheidszorg en bescherming

Dit project helpt Gaza in haar herstel door aan de dringende humanitaire noden tegemoet te komen. Gerichte medische hulp en bescherming bouwen veerkracht en zelfredzaamheid…

Lees meer
 

Housing-café: een woning vinden – BEËINDIGD
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/housing-cafe-een-woning-vinden/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Huisvesting

Housing-café: een woning vinden – BEËINDIGD

“Goeiedag, ik bel u in verband met het appartement dat u verhuurt. Is dit nog vrij ?” Het is een vraag die eenvoudig en niet zo…

Lees meer
 

Een waardig individueel, familiaal en gemeenschappelijk leven in Aleppo
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/een-waardig-individueel-familiaal-en-gemeenschappelijk-leven-in-aleppo/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Syrië

Een waardig individueel, familiaal en gemeenschappelijk leven in Aleppo

Dit project bereikt 15.000 mensen die geselecteerd werden volgens kwetsbaarheidscriteria. Het beoogt de heropbouw van een individueel, familiaal en gemeenschappelijk leven zowel in het Oosten…

Lees meer
 

Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/meer-voedselzekerheid-betere-voeding-en-hygiene-via-de-uitbouw-van-cooperaties/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties

In vier provincies van Congo werkt Caritas International aan voedselzekerheid, voedingsgewoontes en hygiënepraktijken via de uitbouw van coöperaties. Systemen van commercialisatie voor de landbouw- en…

Lees meer
 

Humanitaire hulp voor Congolezen op de vlucht en gastgemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-voor-congolezen-op-de-vlucht-en-gastgemeenschappen/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp voor Congolezen op de vlucht en gastgemeenschappen

Caritas deelt voedselpakketten uit die volstaan om minsten twee maaltijden per dag klaar te maken. Een pakket bevat: 15 kg bonen, 3 kg keukenzout, 3…

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-rwanda/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Rwanda

Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda

Kwetsbare Rwandese landbouwgezinnen omvormen tot zelfvoorzienende gezinnen, dat is in het kort de doelstelling van het project.

Lees meer
 

Creatieve samenwerking en eerlijke handel
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/creatieve-samenwerking-en-eerlijke-handel/

 
Azië| Filipijnen| Noodhulp & Ontwikkeling

Creatieve samenwerking en eerlijke handel

Een duurzaam en toereikend inkomen verzekeren voor kwetsbare groepen. Doelgroep? 1.688 volwassenen en 6.752 kinderen.

Lees meer
 

Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/ondersteunen-van-gemeenschappen-op-hun-weg-naar-holistische-ontwikkeling/

 
Filipijnen

Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling

Het programma loopt in 5 door Haiyan getroffen bisdommen en 15 pilootbisdommen. 3.000 personen nemen rechtstreeks deel aan het programma. Het aantal personen dat onrechtstreeks…

Lees meer
 

Humanitaire hulp voor slachtoffers overstromingen in het noordoosten
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-voor-slachtoffers-overstromingen-in-het-noordoosten/

 
Azië| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp voor slachtoffers overstromingen in het noordoosten

Via water- en hygiëneprogramma’s, herstel van huizen, werkgelegenheid en psychosociale ondersteuning verbeteren getroffen families hun levensomstandigheden en zijn ze beter opgewassen tegen eventuele nieuwe crisissituaties.

Lees meer
 

Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/economische-weerbaarheid-en-meer-inkomsten-wolayita/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita

Met onze partners willen we de oorzaken aanpakken van plattelandsvlucht en (interne) migratie. 25.000 kwetsbare gezinnen in droogte gevoelige districten van Wolayita (Damot-Pulasa, Dugna-Fango, Boloso-Sorie…

Lees meer
 

Ondersteuning van Burundese vluchtelingen in het kamp Mahama
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/project-om-vluchtelingen-uit-burundi-mahama-kamp-te-helpen/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Rwanda

Ondersteuning van Burundese vluchtelingen in het kamp Mahama

Doel van dit project is bij te dragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare groepen door middel van betere voeding, economische…

Lees meer
 

Coöperaties: uitdagingen en kansen delen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/afrika/congo-nl/cooperaties-uitdagingen-en-kansen-delen/

 
DR Congo

Coöperaties: uitdagingen en kansen delen

Niet verdelen, maar verbinden. Dat is de hoeksteen van dit project met een nieuw aspect voor de boeren: samenwerking in coöperaties. In totaal zal het…

Lees meer
 

Systeem voor humanitaire monitoring en crisismanagement in de Evenaarsprovincie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/afrika/congo-nl/systeem-voor-humanitaire-monitoring-en-crisismanagement/

 
DR Congo

Systeem voor humanitaire monitoring en crisismanagement in de Evenaarsprovincie

Het systeem laat toe om in een vaak zeer precaire veiligheidscontext over een situatie te informeren in minder dan 24 uur en de humanitaire antwoorden…

Lees meer
 

Semi-commerciële voedselproductie in de Groene Gordel en noodhulp
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/semi-commerciele-voedselproductie-in-de-groene-gordel-en-noodhulp/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Zuid-Soedan

Semi-commerciële voedselproductie in de Groene Gordel en noodhulp

Caritas steunt kwetsbare boerenfamilies in Yei en Maridi. Wanneer in juli 2016 het geweld uitbreekt in Yei, worden in die regio duurzame activiteiten vervangen door…

Lees meer
 

Kwetsbare jongeren in Brussel: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen

Kwetsbare jongeren in Brussel: overgang naar autonomie

Het doel van dit project is om alleenstaande vluchtelingen tussen 16 en 18 jaar te steunen in de overgang naar een zelfstandig leven.

Lees meer
 

Steun voor de inheemse bevolking van Libacao na de doortocht van tyfoon Haiyan.
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/steun-voor-de-inheemse-bevolking-van-libacao-aklan-na-de-doortocht-van-tyfoon-haiyan/

 
Filipijnen

Steun voor de inheemse bevolking van Libacao na de doortocht van tyfoon Haiyan.

Het project steunt de inheemse bevolking van Libacao (provincie Aklan). De bedoeling is de gevolgen van eventuele toekomstige rampen te beperken, huizen nieuw te bouwen…

Lees meer
 

Heropbouw van gemeenschappen die getroffen werden door tyfoon Haiyan (REACH)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/heropbouw-van-gemeenschappen-die-getroffen-werden-door-tyfoon-haiyan-reach/

 
Filipijnen

Heropbouw van gemeenschappen die getroffen werden door tyfoon Haiyan (REACH)

Caritas International wil haar hulpverlening aan de Filipijnse gezinnen die getroffen werden door de tyfoon Haiyan in 2013 verder uitbreiden. Dit op vraag van haar…

Lees meer
 

Opvangcentrum in Scherpenheuvel
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/opvangcentrum-in-scherpenheuvel/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Gezinnen en alleenstaanden

Opvangcentrum in Scherpenheuvel

Opvangcentrum voor asielzoekers in Scherpenheuvel.

Lees meer
 

Winterhulp aan ontheemde Oekraïners
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/oekraine/winterhulp-aan-ontheemde-oekrainers/

 
Oekraïne

Winterhulp aan ontheemde Oekraïners

Het doel is om hulp te bieden aan personen die moesten vluchten en getroffen werden door het conflict, om hen te helpen de winter door…

Lees meer
 

Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/kosovo-nl/socio-economische-integratie-van-gemeenschappen-via-professionalisering-van-de-landbouw-en-toerismesector/

 
Kosovo

Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector

Dit project wil een meer duurzame socio-economische omgeving in de landbouwsector aanmoedigen en landelijk toerisme in het noorden van Kosovo promoten.

Lees meer
 

Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/kosovo-nl/beroepsonderwijs-voor-volwassenen-in-de-plattelandsgebieden-en-de-hooglanden/

 
Kosovo

Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden

De doelstelling is om de sociale band te versterken in Montenegro en Kosovo en sociale afzondering van marginale landelijke groepen (vrouwen, jongeren en ouderen) te…

Lees meer
 

Uitnodiging aan de Prijsuitreiking Caritas International – Deckers 2016
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/uitnodiging-aan-de-prijsuitreiking-caritas-international-deckers-2016/

 

Uitnodiging aan de Prijsuitreiking Caritas International – Deckers 2016

Lees meer
 

LESMATERIAAL – IN DE KIJKER: vluchtelingen in België
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/in-de-kijker/

 
Educatie

LESMATERIAAL – IN DE KIJKER: vluchtelingen in België

Accurate info nodig over vluchtelingen en tips om hierrond te werken in je klas? Vindt het in dit educatief dossier – Secundair onderwijs

Lees meer
 

Project voor duurzame verbetering van de voedselbeschikbaarheid in 3 gemeenschappen in de regio Moso
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/afrika/burundi_nl/project-voor-duurzame-verbetering-van-de-voedselbeschikbaarheid-in-3-gemeenschappen-in-de-regio-moso/

 
Burundi

Project voor duurzame verbetering van de voedselbeschikbaarheid in 3 gemeenschappen in de regio Moso

Het doel is om de voedselvoorziening, inkomen en toegang tot de markt voor kleine producenten en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te verbeteren. De capaciteit van…

Lees meer
 

Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/medische-nazorg-en-steun-na-ebola-epidemie/

 
Urgence & Développement

Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie

Lees meer
 

Louvranges: opvolging en ondersteuning
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/louvranges-opvolging-en-ondersteuning/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Vrouwen en alleenstaande moeders

Louvranges: opvolging en ondersteuning

De Logis de Louvranges zijn een specifieke opvangstructuur voor vrouwen en moeders. Opdat de vrouwen op termijn zelfstandig kunnen worden, worden ze ondergebracht in eengezinswoningen.…

Lees meer
 

Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/een-beter-bestaan-voor-gemeenschappen-door-betere-cacao/

 
Azië| Indonesië| Noodhulp & Ontwikkeling

Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao

Ons doel is om beter te voorzien in het levensonderhoud van de gemeenschap door het telen van betere cacao.

Lees meer
 

Betere leefomstandigheden en veerkracht voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/betere-leefomstandigheden-en-veerkracht-voor-de-slachtoffers-van-tyfoon-haiyan/

 
Filipijnen

Betere leefomstandigheden en veerkracht voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan

8 lokale gemeenschappen bijstaan die waren getroffen door typhoon Yolanda (Haiyan) door hun veerkracht tegen toekomstige rampen te verbeteren. Tijdens de eerste fase van het…

Lees meer
 

Kwetsbare vluchtelingen: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-vluchtelingen-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen

Kwetsbare vluchtelingen: overgang naar autonomie

In dit project worden kwetsbare vluchtelingen gesteund met huisvesting in een individuele woning en aangepaste sociale begeleiding.

Lees meer
 

Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/zeebrugge-zorg-en-infopunt-voor-migranten/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Juridische vragen

Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten

Met het opstarten van een zorg- en infopunt willen we, in samenwerking met Dokters van de Wereld en het Bisdom Brugge, een duidelijk antwoord geven…

Lees meer
 

Campagne Housing4refugees
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/housing4refugees-en-housingcafe/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Huisvesting

Campagne Housing4refugees

Housing4Refugees of de zoektocht naar huisvesting faciliteren voor erkende vluchtelingen en solidaire eigenaars mobiliseren.

Lees meer
 

Humanitaire hulp aan vluchtelingen op de eilanden en de grens met Macedonië
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/grece-nl/humanitaire-hulp-aan-vluchtelingen-op-de-eilanden-en-de-grens-met-macedonie/

 
Griekenland

Humanitaire hulp aan vluchtelingen op de eilanden en de grens met Macedonië

Het doel bestaat erin om de levensomstandigheden te verbeteren van vluchtelingen die aankomen in Griekenland en hun route verder zetten naar West-Europa.

Lees meer
 

Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-en-heropbouw-voor-lokale-bevolking-en-kwetsbare-gemeenschappen/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Zuid-Soedan

Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen

Dit noodhulpprogramma ondersteunt 34.650 mensen waaronder de meest kwetsbare gezinnen in 5 diocesen. Het programma komt tegemoet aan hun basisbehoeftes, verbetert hun levensomstandigheden en streeft…

Lees meer
 

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/huiswerkklassen-voor-kansarme-libanese-kinderen-en-vluchtelingen-beyrouth/

 
Libanon| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)

Meer dan 4 miljoen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht, hoofdzakelijk naar Turkije, Libanon, Jordanië en Irak en in mindere mate naar Egypte, Noord-Afrika… en…

Lees meer
 

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Zuid-Libanon)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/huiswerkklassen-voor-kansarme-libanese-kinderen-en-vluchtelingen-zuid-libanon/

 
Libanon| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Zuid-Libanon)

De prestaties verbeteren van de kinderen die risico lopen om af te haken, hen laten groeien, verminderen van kinderarbeid en misdaad in de kwetsbare Libanese…

Lees meer
 

Antwoord op de humanitaire en sociale crisis
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/grece-nl/antwoord-op-de-humanitaire-en-sociale-crisis/

 
Griekenland

Antwoord op de humanitaire en sociale crisis

Het doel van dit programma is de verbetering van de levensomstandigheden van personen die zwaar lijden onder de Griekse crisis.

Lees meer
 

Olijfbomencampagne
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/olijfbomencampagne/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Palestina

Olijfbomencampagne

De begunstigden van dit project komen uit enkele tientallen Palestijnse dorpen en de heuvels tussen Nablus en Ramallah. Het project wordt sinds 2011 gesteund door…

Lees meer
 

Programma ter ondersteuning van kinderen en families in Bagdad, Erbil, d’Algosh en Kirkuk
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/programma-ter-ondersteuning-van-kinderen-en-families-in-bagdad-erbil-dalgosh-en-kirkuk/

 
Irak| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Programma ter ondersteuning van kinderen en families in Bagdad, Erbil, d’Algosh en Kirkuk

Het doel is om de sterftegraad te verminderen en de voeding en gezondheid te verbeteren van kinderen onder vijf jaar en vrouwen die zwanger zijn…

Lees meer
 

Humanitaire hulp aan ontheemden in het noorden van Irak
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-aan-ontheemden-in-het-noorden-van-irak/

 
Irak| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp aan ontheemden in het noorden van Irak

Het doel van dit project is om bij te dragen aan het herstellen van waardige levensomstandigheden van de personen die door het conflict getroffen werden.

Lees meer
 

Hulp voor de gemeenschappen die in 2015 door de aardbeving in Nepal getroffen zijn: herstel en veerkracht
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/nepal-nl/hulp-voor-de-gemeenschappen-die-in-2015-door-de-aardbeving-in-nepal-getroffen-zijn-herstel-en-veerkracht/

 
Nepal

Hulp voor de gemeenschappen die in 2015 door de aardbeving in Nepal getroffen zijn: herstel en veerkracht

Het project hoopt om tegen 2017 de kwetsbare gemeenschappen die door de aardbeving getroffen werden, te bereiken om hun capaciteiten en veerkracht te verbeteren in…

Lees meer
 

Landbouwproductie versterken en capaciteiten herstellen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/landbouwproductie-versterken-en-capaciteiten-herstellen/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling

Landbouwproductie versterken en capaciteiten herstellen

Caritas heeft als doel bij te dragen tot het herstel van de weerbaarheid, de verbetering van de voedselzekerheid en voeding en het herstel van de…

Lees meer
 

Heropbouw van scholen in Sindhupalchok
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/nepal-nl/heropbouw-van-scholen-in-nepal/

 
Nepal

Heropbouw van scholen in Sindhupalchok

34 veilige scholen ontwikkelen voor de leerlingen, leerkrachten en het bestuurscomité en bijdragen aan het herstel van een duurzaam schoolsysteem in Nepal.

Lees meer