Caritas International http://www.caritasinternational.be/fr/ Caritas International en-us Copyright 2017 Mon, 28 Nov 22 03:58:31 +0000 Mon, 28 Nov 22 03:58:31 +0000 Feed projects Caritas International Familiale landbouwers versterken in DR Congo
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/familiale-landbouwers-versterken-in-dr-congo/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Familiale landbouwers versterken in DR Congo

Het project EMPRISE wil familiale landbouwers versterken in de Congolese provincie Kwilu en zo bijdragen tot meer voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit.

Lees meer
 

Kwetsbare minderjarigen in Mechelen: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-in-mechelen-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Jonge NBMV| Tak Antwerpen, Mechelen & Mortsel

Kwetsbare minderjarigen in Mechelen: overgang naar autonomie

De jongeren begeleiden naar een zelfstandig leven en een succesvolle integratie.

Lees meer
 

Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Burundi
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/nood-aan-bescherming-en-bestaansmiddelen-in-burundi/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Nood aan bescherming en bestaansmiddelen in Burundi

In een crisissituatie is de veiligheid maar zelden verzekerd. Ontheemden en terugkeerders in Burundi weten dat maar al te goed. Caritas tracht een veilige omgeving…

Lees meer
 

Nood aan bescherming en broodwinning in Oeganda
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/nood-aan-bescherming-en-broodwinning/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Oeganda

Nood aan bescherming en broodwinning in Oeganda

In crisissituaties laat de veiligheid vaak te wensen over. In Oeganda is dan niet anders voor de vluchtelingen die er opgevangen worden. Caritas creëert een…

Lees meer
 

Lokale comités helpen vrede te versterken in Zuid-Kivu
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/lokale-comites-helpen-vrede-te-versterken-in-zuid-kivu/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Lokale comités helpen vrede te versterken in Zuid-Kivu

In afgelegen zones in de Congolese provincie Zuid-Kivu worden lokale burgercomités gevormd die de vrede moeten versterken en geweld moeten helpen te voorkomen. Deze comités…

Lees meer
 

Toegang tot en duurzaam beheer van water in de gemeenten Korahane en Gafati in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/toegang-tot-en-duurzaam-beheer-van-water-in-de-gemeenten-korahane-en-gafati-in-niger/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Toegang tot en duurzaam beheer van water in de gemeenten Korahane en Gafati in Niger

Caritas International en zijn lokale partnerorganisatie CADEV-Maradi trachten de toegang tot water en het waterbeheer te verbeteren in de rurale gemeenten Korahane en Gafati.

Lees meer
 

Kwetsbare vluchtelingen in Brussel: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-vluchtelingen-in-brussel-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen

Kwetsbare vluchtelingen in Brussel: overgang naar autonomie

Het doel van dit project is ondersteunen bij de overgang naar autonomie van erkende vluchtelingen met een kwetsbaar profiel

Lees meer
 

Juiste informatie voor mensen zonder papieren die vrijwillige terugkeer overwegen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/juiste-informatie-voor-mensen-zonder-papieren-die-vrijwillige-terugkeer-overwegen/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Reïntegratie na terugkeer| Voorbereiding in België| Vrijwillige terugkeer

Juiste informatie voor mensen zonder papieren die vrijwillige terugkeer overwegen

Soms kiezen mensen zonder papieren ervoor om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. Caritas International wil ertoe bijdragen dat de personen die…

Lees meer
 

Vorming – ‘Walk in my shoes’ in je klas
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/vorming-walk-in-my-shoes-in-je-klas-2/

 
Educatie

Vorming – ‘Walk in my shoes’ in je klas

Vorming voor leraren(teams) die willen kennismaken met onze educatieve tool Walk in my shoes (2e – 3e graad secundair).

Lees meer
 

Sociale cohesie en weerbaarheid in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/sociale-cohesie-en-weerbaarheid-in-niger/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Sociale cohesie en weerbaarheid in Niger

Niger is één van de landen waarop ons vijfjarenprogramma COHERENCE mikt. Een aanzienlijk deel van de Nigerese bevolking wordt geconfronteerd met chronische voedselonzekerheid. De regio’s…

Lees meer
 

Nood aan bescherming en middelen om te overleven in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/nood-aan-bescherming-en-middelen-om-te-overleven-in-niger/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Nood aan bescherming en middelen om te overleven in Niger

In een crisisssituatie is de veiligheid zelden verzekerd. Mensen die naar Niger zijn gevlucht, weten dat maar al te goed. Caritas tracht een veilige omgeving…

Lees meer
 

Mobiele tentoonstelling – (Di)vers talent
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/mobiele-tentoonstelling-divers-talent/

 
Educatie

Mobiele tentoonstelling – (Di)vers talent

School, bibliotheek, cultureel centrum... deze mobiele tentoonstelling is op jouw maat! Laat je publiek ontdekken hoe migratie onze samenleving sterker maakt.

Lees meer
 

Kwetsbare vluchtelingen in Antwerpen: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-vluchtelingen-in-antwerpen-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen| Tak Antwerpen, Mechelen & Mortsel

Kwetsbare vluchtelingen in Antwerpen: overgang naar autonomie

Onze doelstelling? De overgang van het leven in een collectieve opvangstructuur naar zelfstandigheid in goede banen leiden.

Lees meer
 

Lesmateriaal – Walk in my shoes
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/lesmateriaal-walk-in-my-shoes/

 
Educatie

Lesmateriaal – Walk in my shoes

Met deze online 'serious game' dompelen je leerlingen uit de 2e en 3e graad zich onder in het leven van een jongere op de vlucht.

Lees meer
 

Vermindering van de economische, sociale en ecologische kwetsbaarheid in Burundi
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/vermindering-van-de-economische-sociale-en-ecologische-kwetsbaarheid-in-burundi/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Vermindering van de economische, sociale en ecologische kwetsbaarheid in Burundi

Vermindering van de economische en sociale kwetsbaarheid van 3.000 huishoudens - ontheemden, mensen die terugkeren en de gastgemeenschap - en tegelijkertijd versterking van de ecologische…

Lees meer
 

Gewapende conflicten en extreme weersomstandigheden: noodhulp en risicobeperking
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-en-risicobeperking-voor-slachtoffers-van-gewapende-conflicten-en-extreme-weersomstandigheden-in-de-dr-congo/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Gewapende conflicten en extreme weersomstandigheden: noodhulp en risicobeperking

Zuid-Kivu staat op de derde plaats in de ranglijst van noodlijdende provincies. De oorzaken: onder meer gewapende conflicten en politieke spanningen. De regio is bovendien…

Lees meer
 

Internationaal netwerk voor sponsorship-programma’s
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/internationaal-netwerk-voor-sponsorship-programmas/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hervestiging

Internationaal netwerk voor sponsorship-programma’s

Dankzij het community sponsorship-programma kunnen sommigen onmiddellijk terecht in een eigen woning die beschikbaar is gesteld door lokale onthaalgroepen.

Lees meer
 

Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in Oeganda
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-en-weerbaarheid-voor-ontheemden-in-oeganda/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Oeganda

Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in Oeganda

Caritas International ondersteunt gemeenschappen die geen middelen of kansen krijgen. We willen aangepaste ondersteuning bieden om de levensomstandigheden van de meest kwetsbare gezinnen te verbeteren.

Lees meer
 

Hulpverlening voor minderjarigen op doortocht
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/hulpverlening-voor-minderjarigen-op-doortocht/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Jonge NBMV

Hulpverlening voor minderjarigen op doortocht

Jonge migranten op doortocht in België bevinden zich vaak in complexe juridische situaties en lopen het risico slachtoffer te worden van mensenhandel en illegale praktijken.

Lees meer
 

Tigray: voedsel, water, materiële steun als antwoord op ernstige humanitaire crisis
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/tigray-voedsel-water-materiele-steun-als-antwoord-op-ernstige-humanitaire-crisis/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Tigray: voedsel, water, materiële steun als antwoord op ernstige humanitaire crisis

Caritas International zal dankzij een rechtstreekse samenwerking met haar lokale Caritaspartner, 20.650 kwetsbare personen ondersteunen om aan de dringende noden tegemoet te komen.

Lees meer
 

Humanitaire hulp en opbouw weerbaarheid ontheemden in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-en-opbouw-weerbaarheid-ontheemden/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp en opbouw weerbaarheid ontheemden in Niger

Caritas International ondersteunt ontheemden, teruggekeerden en gastgemeenschappen die geen middelen of kansen hebben. We willen een integraal en passend antwoord bieden om de levensomstandigheden van…

Lees meer
 

Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Libanon
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/snelle-reactie-op-covid-19-en-de-secundaire-gevolgen-ervan-in-libanon/

 
Coronavirus| Libanon| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Libanon

Caritas International ondersteunt de meest kwetsbare mensen en gemeenschappen om het hoofd te bieden aan covid-19 en de sociaal-economische gevolgen ervan.

Lees meer
 

Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Palestina
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/snelle-reactie-op-covid-19-en-de-secundaire-gevolgen-ervan-in-palestina/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Palestina

Snelle reactie op covid-19 en de secundaire gevolgen ervan in Palestina

Caritas International ondersteunt de meest kwetsbare mensen en gemeenschappen om het hoofd te bieden aan Covid-19 en de sociaal-economische gevolgen ervan.

Lees meer
 

Humanitaire hulp voor Ethiopische vluchtelingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-voor-ethiopische-vluchtelingen/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp voor Ethiopische vluchtelingen

In november 2020 breekt er een gewapend conflict uit tussen de Ethiopische federale overheid en de regionale regering van Tigray. Mensen slaan op de vlucht…

Lees meer
 

Sprinkhanen, covid en conflict: meer voedselonzekerheid
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/sprinkhanen-covid-en-conflict-meer-voedselonzekerheid/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Sprinkhanen, covid en conflict: meer voedselonzekerheid

In november 2020 breekt er een gewapend conflict uit tussen de Ethiopische federale overheid en de regionale regering van Tigray. Mensen slaan op de vlucht…

Lees meer
 

Water voor 60 families op het platteland
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/water-voor-60-families-op-het-platteland/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Water voor 60 families op het platteland

De schrale regio Irob (Tigray) wordt meer en meer met grote droogte geconfronteerd als gevolg van de klimaatverandering. Volgens officiële cijfers zouden maar 49 % van…

Lees meer
 

Community sponsorship voor hervestigde vluchtelingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/community-sponsorship-voor-hervestigde-vluchtelingen/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hervestiging

Community sponsorship voor hervestigde vluchtelingen

Een opvangplaats en ondersteuning voorzien voor hervestigde vluchtelingen in België

Lees meer
 

Opvangcentrum in Ransart
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/opvangcentrum-in-ransart/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Gezinnen en alleenstaanden

Opvangcentrum in Ransart

In Ransart bieden we een collectieve opvang met een menselijke aanpak voor kwetsbare personen in de asielprocedure. Ze krijgen meer dan onderdak, ze krijgen kwaliteitsvolle…

Lees meer
 

Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in DR Congo
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-en-weerbaarheid-voor-ontheemden-in-dr-congo/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp en weerbaarheid voor ontheemden in DR Congo

Caritas International ondersteunt ontheemden, teruggekeerden en gastgemeenschappen die geen middelen of kansen hebben. We willen een integraal en passend antwoord bieden om de levensomstandigheden van…

Lees meer
 

Humanitaire hulp voor kwetsbare personen in Kasaï
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-voor-kwetsbare-personen-in-kasai/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp voor kwetsbare personen in Kasaï

Caritas International geeft 1.300 zeer kwetsbare families (10.800 personen) de nodige ondersteuning opdat ze voldoende en gezonder kunnen eten en aan hun basisbehoeften kunnen voldoen…

Lees meer
 

Kwalitatieve voeding voor jonge kinderen in Kwango
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/kwalitatieve-voeding-voor-jonge-kinderen-in-kwango/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Kwalitatieve voeding voor jonge kinderen in Kwango

Caritas International wil samen met Unicef en het Ministerie van Gezondheid de graad van chronische ondervoeding bij kinderen terugdringen van 55% naar 48% in 2022…

Lees meer
 

Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in Luik
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/opvangstructuur-voor-niet-begeleide-minderjarigen-nbmv-in-luik/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Jonge NBMV| Tak Luik

Opvangstructuur voor niet-begeleide minderjarigen (NBMV) in Luik

Met een lang en moeilijk migratieparcours achter de rug, kunnen jongeren die alleen in België aankomen in dit centrum rekenen op begeleiding op maat. Vanwege…

Lees meer
 

Kwetsbare vluchtelingen in Luik: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-vluchtelingen-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen| Tak Luik

Kwetsbare vluchtelingen in Luik: overgang naar autonomie

In dit project worden kwetsbare vluchtelingen gesteund met huisvesting in een individuele woning en aangepaste sociale begeleiding.

Lees meer
 

Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-minderjarigen-in-luik-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Jonge NBMV| Kwetsbare vluchtelingen| Tak Luik

Kwetsbare minderjarigen in Luik: overgang naar autonomie

Onze focus? De begeleiding van jonge vluchtelingen, tussen 16 en 18 jaar, voor een overgang naar een zelfstandig leven in België.

Lees meer
 

Integrale begeleiding voor de meest kwetsbare vluchtelingen in Leuven
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/integrale-begeleiding-voor-de-meest-kwetsbare-vluchtelingen-in-leuven/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen

Integrale begeleiding voor de meest kwetsbare vluchtelingen in Leuven

Het doel is om op het einde van het traject terug autonoom te kunnen leven zoals in het land van herkomst: er zijn verschillende stappen…

Lees meer
 

Een duurzame en gediversifieerde economie in Jenin (Palestina)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/een-duurzame-en-gediversifieerde-plattelandseconomie-in-jenin/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Palestina

Een duurzame en gediversifieerde economie in Jenin (Palestina)

Dit project versterkt de socio-economische situatie van kwetsbare families, via landbouwactiviteiten die inkomsten genereren en het uitbouwen van agro-toerisme.

Lees meer
 

Lesmateriaal – Between 2 Worlds
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/lesmateriaal-between-2-worlds/

 
Educatie

Lesmateriaal – Between 2 Worlds

Nieuwe pedagogische fiches om de thematiek van migratie en vluchtelingen te behandelen in de klas met jongeren van 13 tot 18 jaar.

Lees meer
 

Samen de risico’s bij rampen beperken
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/samen-de-risicos-bij-rampen-beperken/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Samen de risico’s bij rampen beperken

Welk verwacht resultaat? De capaciteiten van de gezinnen in Gisuru versterken op het vlak van preventie en vermindering van risico's bij rampen, meer bepaald overstromingen…

Lees meer
 

Steun aan studenten uit ontwikkelingslanden
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/steun-aan-studenten-uit-ontwikkelingslanden/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten

Steun aan studenten uit ontwikkelingslanden

In België worden studenten uit ontwikkelingslanden vaak geconfronteerd met moeilijkheden die hen verhinderen om de opleiding af te maken. We begeleiden hen en denken samen…

Lees meer
 

Steun voor onafhankelijke voogden
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/steun-voor-onafhankelijke-voogden/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Jonge NBMV

Steun voor onafhankelijke voogden

Onafhankelijke voogden versterken in hun kennis, knowhow en relatie met de jongere. De steun is aangepast aan de noden die een voogd kan hebben in…

Lees meer
 

Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/hoop-voor-een-waardig-gezond-en-vredig-leven/

 
Irak| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Hoop in Irak: voor een waardig, gezond en vredig leven

Een waardig, gezond en vreedzaam leven voor de meest kwetsbare families in Irak, dat is het doel van dit project. We richten ons in het…

Lees meer
 

Empowerment van de Menja minderheid in Jimma
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-van-de-menja-minderheid-in-jimma/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment van de Menja minderheid in Jimma

Dit project draagt bij het economisch welzijn en de sociale integratie van de Menja minderheid in Gimbo.

Lees meer
 

Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/versterking-van-de-toegang-tot-drinkbaar-water-en-sanitaire-praktijken/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Versterking van de toegang tot drinkbaar water en sanitaire praktijken

In Kaffa heeft slechts 29% van de gezinnen toegang tot drinkbaar water en 45% tot sanitaire installaties (vaak nog van slechte kwaliteit). Het sub-district Keyi-Kello…

Lees meer
 

Hulpverlening voor jonge transmigranten – BEËINDIGD
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/hulpverlening-voor-jonge-transmigranten/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten

Hulpverlening voor jonge transmigranten – BEËINDIGD

We willen jonge transmigranten bereiken, informeren en empoweren om hen weerbaar en sterker te maken voor de toekomst. We zetten in op samenwerking met, informatiedeling…

Lees meer
 

Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/onderwijsprogramma-voor-syrische-vluchtelingenkinderen-en-hun-gastgemeenschappen/

 
Jordanië| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Onderwijsprogramma voor Syrische vluchtelingenkinderen en hun gastgemeenschappen

Dit project streeft ernaar om aan Syrische vluchtelingenkinderen en kinderen van kwetsbare families in het gastland, aangepast, kwalitatief onderwijs en psychosociale steun te bieden in…

Lees meer
 

Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitair-antwoord-op-de-syrische-en-iraakse-crisis/

 
Jordanië| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitair antwoord op de Syrische en Iraakse crisis

Caritas zorgt voor meer voedselzekerheid, organiseert gezondheidszorg en biedt algemene hulp en bescherming opdat de vluchtelingen en kwetsbare Jordaniërs terug in waardige omstandigheden kunnen leven.

Lees meer
 

High Care Mortsel: medische begeleiding voor wie een verblijfsstatuut heeft
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/high-care-mortsel/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Kwetsbare vluchtelingen| Medische opvang| Tak Antwerpen, Mechelen & Mortsel

High Care Mortsel: medische begeleiding voor wie een verblijfsstatuut heeft

Aangepaste opvang bieden aan personen en families met een verblijfsstatuut in België en zware medische problemen.

Lees meer
 

Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/steun-aan-de-weerbaarheid-van-de-gemeenschap/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Steun aan de weerbaarheid van de gemeenschap

Ons doel ? Bijdragen aan de duurzame versterking van de weerbaarheid van de plattelandsbevolking in 41 gemeenschappen verdeeld over 14 provincies.

Lees meer
 

Lesmateriaal – Inclu Acto
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/incluacto/

 
Educatie

Lesmateriaal – Inclu Acto

Met dit rollenspel kruip je in de huid van een vluchteling en ontdek je hoe we het samenleven in België kunnen verbeteren. Vanaf 15 jaar.

Lees meer
 

Workshop – Between 2 worlds
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/between-2-worlds/

 
Educatie

Workshop – Between 2 worlds

Workshop over vluchtelingen, asielzoekers en migratie met een getuigenis van een persoon die zelf gevlucht is. Voor jongeren vanaf 15 jaar.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Burundi
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-burundi/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Burundi

De versterking van de technische en financiële capaciteiten van 3.500 kwetsbare gezinnen.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-ethiopie/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Ethiopië

Versterking van de voedsel- en voedingszekerheid van gezinnen en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, marginalisering en distress migration.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Niger
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-beweging-niger/

 
Afrika| Niger| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Niger

De voedsel- en voedingszekerheid verbeteren door de versterking van hun capaciteiten en hun bestaansmiddelen.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Haïti
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-haiti/

 
Caraïben| Haïti| Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in Haïti

De voedsel- en voedingszekerheid van 765 kwetsbare rurale gezinnen van de departementen Grand'Anse, Sud, Sud-Est en Ouest duurzaam verbeteren.

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in België
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-belgie/

 
Noodhulp & Ontwikkeling

Empowerment in een wereld in beweging in België

De bevolking in België bewust maken van de verbanden tussen migratie en ontwikkeling, gebruik en exploitatie van natuurlijke grondstoffen, democratie en samenleven zodat zij zich…

Lees meer
 

Noodhulp aan ontheemde Syriërs en lokale gemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-aan-ontheemde-syriers-en-lokale-gemeenschappen-in-de-kustregio/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Syrië

Noodhulp aan ontheemde Syriërs en lokale gemeenschappen

De doelstelling voor Caritas is om de levensomstandigheden van de ontheemde Syriërs en de lokale gemeenschap te verbeteren.

Lees meer
 

Vorming – Inclu Acto
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/vorming-inclu-acto/

 
Educatie

Vorming – Inclu Acto

Wij organiseren workshops voor leerkrachten en andere begeleiders die willen kennismaken met onze educatieve tool rond integratie voor jongeren vanaf 15 jaar.

Lees meer
 

Voogdij NBMV
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/voogdij-nbmv/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Jonge NBMV

Voogdij NBMV

Caritas heeft een team van 8 professionele voogden die in totaal meer dan 200 kinderen en jongeren per jaar opvolgen.

Lees meer
 

Health Care Antwerpen: begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming met medische problemen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/health-care-antwerpen/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Medische opvang| Tak Antwerpen, Mechelen & Mortsel

Health Care Antwerpen: begeleiding voor verzoekers om internationale bescherming met medische problemen

Aangepaste opvang bieden aan personen en /of families met zware medische problemen in een procedure voor internationale bescherming (asielprocedure).

Lees meer
 

Bezoeken aan gesloten centra
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/bezoeken-aan-gesloten-centra/

 
Asiel & Migratie| Bezoek aan gesloten centra| Hulp aan migranten

Bezoeken aan gesloten centra

Elk jaar worden duizenden mannen en vrouwen opgesloten in gesloten centra waar de maatschappij nauwelijks zicht op heeft en burgers maar beperkt toegang toe hebben.…

Lees meer
 

Support voor hervestigde vluchtelingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/p2p-support-voor-hervestigde-vluchtelingen/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hervestiging

Support voor hervestigde vluchtelingen

Hervestiging is voornamelijk een collectief gebeuren. We willen deze collectieve dimensie gebruiken om de peer2peer-ondersteuning tussen hervestigde vluchtelingen te versterken.

Lees meer
 

SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/share-integratienetwerk-voor-hervestigde-en-gerelocaliseerde-vluchtelingen/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hervestiging

SHARE integratienetwerk voor hervestigde en gerelocaliseerde vluchtelingen

SHARE brengt steden, gemeenten, gemeenschappen, parochies, migrantenverenigingen en andere middenveldorganisaties samen om een gecoördineerd antwoord te bieden op de integratienoden.

Lees meer
 

Herstel en weerbaarheid na de overstromingen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/nepal-nl/herstel-en-weerbaarheid-na-de-overstromingen/

 
Nepal

Herstel en weerbaarheid na de overstromingen

In augustus 2017 werd Nepal getroffen door overstromingen met een verschrikkelijke impact, die de reeds aanwezige kwetsbaarheden nog groter maakten. Na de eerste noodhulp wordt…

Lees meer
 

Begeleiding in de procedure van gezinshereniging
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/begeleiding-in-de-procedure-van-gezinshereniging/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Gezinshereniging

Begeleiding in de procedure van gezinshereniging

Caritas helpt families om terug bij elkaar te zijn door moeders, vaders of kinderen die gezinshereniging aanvragen te ondersteunen in deze ingewikkelde procedure.

Lees meer
 

Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/lokaal-ontwikkelingsproject-voor-werkgelegenheid-pdle/

 
Afrika| Burundi| Noodhulp & Ontwikkeling

Lokaal ontwikkelingsproject voor werkgelegenheid

Dit project wil de weerbaarheid versterken van de bevolking en de private sector, getroffen door de fragiele lokale context, via het creëren van mogelijkheden om…

Lees meer
 

Jouw gift per sms is fiscaal aftrekbaar
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/uw-gift-per-sms-is-fiscaal-aftrekbaar/

 

Jouw gift per sms is fiscaal aftrekbaar

Lees meer
 

Een waardig individueel, familiaal en gemeenschappelijk leven in Aleppo
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/een-waardig-individueel-familiaal-en-gemeenschappelijk-leven-in-aleppo/

 
Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling| Syrië

Een waardig individueel, familiaal en gemeenschappelijk leven in Aleppo

Dit project bereikt 15.000 mensen die geselecteerd werden volgens kwetsbaarheidscriteria. Het beoogt de heropbouw van een individueel, familiaal en gemeenschappelijk leven zowel in het Oosten…

Lees meer
 

Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/meer-voedselzekerheid-betere-voeding-en-hygiene-via-de-uitbouw-van-cooperaties/

 
Afrika| DR Congo| Noodhulp & Ontwikkeling

Meer voedselzekerheid, betere voeding en hygiëne, via de uitbouw van coöperaties

In vier provincies van Congo werkt Caritas International aan voedselzekerheid, voedingsgewoontes en hygiënepraktijken via de uitbouw van coöperaties. Systemen van commercialisatie voor de landbouw- en…

Lees meer
 

Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/empowerment-in-een-wereld-in-verandering-in-rwanda/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Rwanda

Empowerment in een wereld in beweging in Rwanda

Kwetsbare Rwandese landbouwgezinnen omvormen tot zelfvoorzienende gezinnen, dat is in het kort de doelstelling van het project.

Lees meer
 

Creatieve samenwerking en eerlijke handel
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/creatieve-samenwerking-en-eerlijke-handel/

 
Azië| Filipijnen| Noodhulp & Ontwikkeling

Creatieve samenwerking en eerlijke handel

Een duurzaam en toereikend inkomen verzekeren voor kwetsbare groepen. Doelgroep? 1.688 volwassenen en 6.752 kinderen.

Lees meer
 

Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/ondersteunen-van-gemeenschappen-op-hun-weg-naar-holistische-ontwikkeling/

 
Filipijnen

Ondersteunen van gemeenschappen op hun weg naar holistische ontwikkeling

Het programma loopt in 5 door Haiyan getroffen bisdommen en 15 pilootbisdommen. 3.000 personen nemen rechtstreeks deel aan het programma. Het aantal personen dat onrechtstreeks…

Lees meer
 

Humanitaire hulp voor slachtoffers overstromingen in het noordoosten
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-voor-slachtoffers-overstromingen-in-het-noordoosten/

 
Azië| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp voor slachtoffers overstromingen in het noordoosten

Via water- en hygiëneprogramma’s, herstel van huizen, werkgelegenheid en psychosociale ondersteuning verbeteren getroffen families hun levensomstandigheden en zijn ze beter opgewassen tegen eventuele nieuwe crisissituaties.

Lees meer
 

Project – Jongeren op de vlucht
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/jongeren-op-de-vlucht/

 
Educatie

Project – Jongeren op de vlucht

Laat jouw leerlingen direct in contact komen met Syrische vluchtelingen in Libanon! Opgelet: dit project wordt in het schooljaar 2022-2023 niet georganiseerd.

Lees meer
 

Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/economische-weerbaarheid-en-meer-inkomsten-wolayita/

 
Afrika| Ethiopië| Noodhulp & Ontwikkeling

Economische weerbaarheid en meer inkomsten in Wolayita

Met onze partners willen we de oorzaken aanpakken van plattelandsvlucht en (interne) migratie. 25.000 kwetsbare gezinnen in droogte gevoelige districten van Wolayita (Damot-Pulasa, Dugna-Fango, Boloso-Sorie…

Lees meer
 

Multidisciplinaire samenwerking voor slachtoffers van mensenhandel – BEËINDIGD
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/multidisciplinaire-samenwerking-voor-slachtoffers-van-mensenhandel/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Jonge NBMV

Multidisciplinaire samenwerking voor slachtoffers van mensenhandel – BEËINDIGD

Dit project wil samenwerking tussen verschillende disciplines versterken om zo een effectieve doorverwijzing, bijstand en rechtsbescherming te verzekeren voor slachtoffers van mensenhandel.

Lees meer
 

Kwetsbare jongeren in Brussel: overgang naar autonomie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/kwetsbare-jongeren-in-brussel-overgang-naar-autonomie/

 
Asiel & Migratie| Erkende vluchtelingen| Hulp aan migranten| Jonge NBMV| Kwetsbare vluchtelingen

Kwetsbare jongeren in Brussel: overgang naar autonomie

Het doel van dit project is om alleenstaande minderjarige vluchtelingen tussen 16 en 18 jaar te steunen in de overgang naar een zelfstandig leven.

Lees meer
 

Steun voor de inheemse bevolking van Libacao na de doortocht van tyfoon Haiyan.
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/steun-voor-de-inheemse-bevolking-van-libacao-aklan-na-de-doortocht-van-tyfoon-haiyan/

 
Filipijnen

Steun voor de inheemse bevolking van Libacao na de doortocht van tyfoon Haiyan.

Het project steunt de inheemse bevolking van Libacao (provincie Aklan). De bedoeling is de gevolgen van eventuele toekomstige rampen te beperken, huizen nieuw te bouwen…

Lees meer
 

Heropbouw van gemeenschappen die getroffen werden door tyfoon Haiyan (REACH)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/heropbouw-van-gemeenschappen-die-getroffen-werden-door-tyfoon-haiyan-reach/

 
Filipijnen

Heropbouw van gemeenschappen die getroffen werden door tyfoon Haiyan (REACH)

Caritas International wil haar hulpverlening aan de Filipijnse gezinnen die getroffen werden door de tyfoon Haiyan in 2013 verder uitbreiden. Dit op vraag van haar…

Lees meer
 

Opvangcentrum in Scherpenheuvel
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/opvangcentrum-in-scherpenheuvel/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Gezinnen en alleenstaanden

Opvangcentrum in Scherpenheuvel

De personen in een collectief opvangcentrum krijgen kwaliteitsvolle psychologische, sociale, juridische en administratieve begeleiding die hun autonomie en integratie bevordert.

Lees meer
 

Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/kosovo-nl/socio-economische-integratie-van-gemeenschappen-via-professionalisering-van-de-landbouw-en-toerismesector/

 
Kosovo

Socio-economische integratie van gemeenschappen via professionalisering van de landbouw- en toerismesector

Dit project wil een meer duurzame socio-economische omgeving in de landbouwsector aanmoedigen en landelijk toerisme in het noorden van Kosovo promoten.

Lees meer
 

Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/kosovo-nl/beroepsonderwijs-voor-volwassenen-in-de-plattelandsgebieden-en-de-hooglanden/

 
Kosovo

Beroepsonderwijs voor volwassenen in de plattelandsgebieden en de hooglanden

De doelstelling is om de sociale band te versterken in Montenegro en Kosovo en sociale afzondering van marginale landelijke groepen (vrouwen, jongeren en ouderen) te…

Lees meer
 

Uitnodiging aan de Prijsuitreiking Caritas International – Deckers 2016
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/uitnodiging-aan-de-prijsuitreiking-caritas-international-deckers-2016/

 

Uitnodiging aan de Prijsuitreiking Caritas International – Deckers 2016

Lees meer
 

LESMATERIAAL – IN DE KIJKER: vluchtelingen in België
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/in-de-kijker/

 
Educatie

LESMATERIAAL – IN DE KIJKER: vluchtelingen in België

Accurate info nodig over vluchtelingen en tips om hierrond te werken in je klas? Vindt het in dit educatief dossier – Secundair onderwijs

Lees meer
 

Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/urgence-et-developpement/medische-nazorg-en-steun-na-ebola-epidemie/

 
Urgence & Développement

Medische nazorg en steun na Ebola-epidemie

Lees meer
 

Alleenstaande vrouwen in Louvranges: opvolging en ondersteuning
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/louvranges-opvolging-en-ondersteuning/

 
Asiel & Migratie| Asielzoekers| Vrouwen en alleenstaande moeders

Alleenstaande vrouwen in Louvranges: opvolging en ondersteuning

De Logis de Louvranges zijn een specifieke opvangstructuur voor vrouwen en moeders. Opdat de vrouwen op termijn zelfstandig kunnen worden, worden ze ondergebracht in eengezinswoningen.…

Lees meer
 

Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/een-beter-bestaan-voor-gemeenschappen-door-betere-cacao/

 
Azië| Indonesië| Noodhulp & Ontwikkeling

Een beter bestaan voor gemeenschappen door betere cacao

Ons doel is om beter te voorzien in het levensonderhoud van de gemeenschap door het telen van betere cacao.

Lees meer
 

Betere leefomstandigheden en veerkracht voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/filipijnen/betere-leefomstandigheden-en-veerkracht-voor-de-slachtoffers-van-tyfoon-haiyan/

 
Filipijnen

Betere leefomstandigheden en veerkracht voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan

8 lokale gemeenschappen bijstaan die waren getroffen door typhoon Yolanda (Haiyan) door hun veerkracht tegen toekomstige rampen te verbeteren. Tijdens de eerste fase van het…

Lees meer
 

Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten – BEËINDIGD
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/asiel-migratie/zeebrugge-zorg-en-infopunt-voor-migranten/

 
Asiel & Migratie| Hulp aan migranten| Juridische vragen

Zeebrugge: zorg- en infopunt voor migranten – BEËINDIGD

Met het opstarten van een zorg- en infopunt willen we, in samenwerking met Dokters van de Wereld en het Bisdom Brugge, een duidelijk antwoord geven…

Lees meer
 

Humanitaire hulp aan vluchtelingen op de eilanden en de grens met Macedonië
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/grece-nl/humanitaire-hulp-aan-vluchtelingen-op-de-eilanden-en-de-grens-met-macedonie/

 
Griekenland

Humanitaire hulp aan vluchtelingen op de eilanden en de grens met Macedonië

Het doel bestaat erin om de levensomstandigheden te verbeteren van vluchtelingen die aankomen in Griekenland en hun route verder zetten naar West-Europa.

Lees meer
 

Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/noodhulp-en-heropbouw-voor-lokale-bevolking-en-kwetsbare-gemeenschappen/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling| Zuid-Soedan

Noodhulp en heropbouw voor lokale bevolking en kwetsbare gemeenschappen

Dit noodhulpprogramma ondersteunt 34.650 mensen waaronder de meest kwetsbare gezinnen in 5 diocesen. Het programma komt tegemoet aan hun basisbehoeftes, verbetert hun levensomstandigheden en streeft…

Lees meer
 

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/huiswerkklassen-voor-kansarme-libanese-kinderen-en-vluchtelingen-beyrouth/

 
Libanon| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Beyrouth)

Meer dan 4 miljoen Syriërs zijn naar de buurlanden gevlucht, hoofdzakelijk naar Turkije, Libanon, Jordanië en Irak en in mindere mate naar Egypte, Noord-Afrika… en…

Lees meer
 

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Zuid-Libanon)
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/huiswerkklassen-voor-kansarme-libanese-kinderen-en-vluchtelingen-zuid-libanon/

 
Libanon| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Huiswerkklassen voor kansarme Libanese kinderen en vluchtelingen (Zuid-Libanon)

De prestaties verbeteren van de kinderen die risico lopen om af te haken, hen laten groeien, verminderen van kinderarbeid en misdaad in de kwetsbare Libanese…

Lees meer
 

Antwoord op de humanitaire en sociale crisis
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/europa/grece-nl/antwoord-op-de-humanitaire-en-sociale-crisis/

 
Griekenland

Antwoord op de humanitaire en sociale crisis

Het doel van dit programma is de verbetering van de levensomstandigheden van personen die zwaar lijden onder de Griekse crisis.

Lees meer
 

Programma ter ondersteuning van kinderen en families in Bagdad, Erbil, d’Algosh en Kirkuk
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/programma-ter-ondersteuning-van-kinderen-en-families-in-bagdad-erbil-dalgosh-en-kirkuk/

 
Irak| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Programma ter ondersteuning van kinderen en families in Bagdad, Erbil, d’Algosh en Kirkuk

Het doel is om de sterftegraad te verminderen en de voeding en gezondheid te verbeteren van kinderen onder vijf jaar en vrouwen die zwanger zijn…

Lees meer
 

Humanitaire hulp aan ontheemden in het noorden van Irak
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/humanitaire-hulp-aan-ontheemden-in-het-noorden-van-irak/

 
Irak| Midden-Oosten| Noodhulp & Ontwikkeling

Humanitaire hulp aan ontheemden in het noorden van Irak

Het doel van dit project is om bij te dragen aan het herstellen van waardige levensomstandigheden van de personen die door het conflict getroffen werden.

Lees meer
 

Hulp voor de gemeenschappen die in 2015 door de aardbeving in Nepal getroffen zijn: herstel en veerkracht
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/nepal-nl/hulp-voor-de-gemeenschappen-die-in-2015-door-de-aardbeving-in-nepal-getroffen-zijn-herstel-en-veerkracht/

 
Nepal

Hulp voor de gemeenschappen die in 2015 door de aardbeving in Nepal getroffen zijn: herstel en veerkracht

Het project hoopt om tegen 2017 de kwetsbare gemeenschappen die door de aardbeving getroffen werden, te bereiken om hun capaciteiten en veerkracht te verbeteren in…

Lees meer
 

Landbouwproductie versterken en capaciteiten herstellen
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/landbouwproductie-versterken-en-capaciteiten-herstellen/

 
Afrika| Noodhulp & Ontwikkeling

Landbouwproductie versterken en capaciteiten herstellen

Caritas heeft als doel bij te dragen tot het herstel van de weerbaarheid, de verbetering van de voedselzekerheid en voeding en het herstel van de…

Lees meer
 

Heropbouw van scholen in Sindhupalchok
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/noodhulp-ontwikkeling/azie/nepal-nl/heropbouw-van-scholen-in-nepal/

 
Nepal

Heropbouw van scholen in Sindhupalchok

34 veilige scholen ontwikkelen voor de leerlingen, leerkrachten en het bestuurscomité en bijdragen aan het herstel van een duurzaam schoolsysteem in Nepal.

Lees meer