Solidarco: Solidariteit van de Congolese diaspora in actie

Caritas International België Solidarco: Solidariteit van de Congolese diaspora in actie

© Solidarco - Een gezondheidsprobleem heb je snel voor. Wat moet je doen als het je familielid overkomt en de kosten te hoog zijn? Solidarco biedt een oplossing voor migranten met familie in Congo.

© Solidarco - Een gezondheidsprobleem heb je snel voor. Wat moet je doen als het je familielid overkomt en de kosten te hoog zijn? Solidarco biedt een oplossing voor migranten met familie in Congo.

22/07/2020

Migranten dragen bij aan de ontwikkeling van de landen van verblijf, maar ook van de landen van herkomst. Een goed voorbeeld hiervan is de zorgverzekering Solidarco, waarbij de diaspora in België een actieve rol opneemt om de levensomstandigheden van de achtergebleven familieleden in Congo te verbeteren. Hoewel er geen verband bestaat tussen Caritas en dit initiatief, verdient deze best practice van internationale solidariteit onze volledige aandacht. Ontmoeting met Martini Hagiefstratiou, Solidarco’s manager in België.

Waar komt het idee voor Solidarco, een solidaire ziekteverzekering in de Democratische Republiek Congo vandaan?

Martini Hagiefstratiou : Mensen uit de Congolese diaspora in België kwamen aankloppen bij de mutaliteit Solidaris vanwege de financiële druk veroorzaakt door de ziektekosten van hun familieleden in Congo. Als antwoord daarop hebben deze leden van de Congolese diaspora en Solidaris een ziektekostenverzekeringsproject voor Congolese migranten opgezet dat hen in staat stelt om tot zeven van hun familieleden die in Kinshasa verblijven te verzekeren, voor een premie van 30 euro per maand.

>> LEES MEER: Welke impact heeft ontwikkeling op zuid-noord migratie?

Hoe doet deze vereniging het tegenwoordig?

MH: Vandaag is Solidarco een onafhankelijke stichting geworden met 266 leden in België, die elk zorgen voor gemiddeld zeven personen in Kinshasa. Dit programma maakt het voor veel mensen mogelijk een gratis behandeling te krijgen in specifieke gezondheidscentra. De beschikbare diensten zijn zeer uitgebreid: van tandartsen tot opticiens en zwaarwichtigere ingrepen.

Wat zijn de voordelen van Solidarco in België en in Congo?

MH: Enerzijds maakt Solidarco het mogelijk om de financiële druk en de moeilijkheden van de Congolese immigranten in België te verlichten. De gezondheidskosten zijn per definitie onverwacht en kunnen hoog oplopen. Anderzijds maakt Solidarco het mogelijk dat hun families die in Kinshasa wonen, verzekerd zijn in geval van onvoorziene gezondheidsproblemen en dankzij de nodige preventie beter verzorgd worden.

Wat is het typische profiel van mensen die een bijdrage leveren?

MH: Het zijn over het algemeen vrouwen van in de veertig. 80% van de leden is vrouw en een groot deel van de mannen zijn geestelijken. Op het niveau van de gewesten komen de donoren uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

Hoe heeft COVID invloed gehad op uw werk?

MH: Ons kantoor in Kinshasa is een quarantainecentrum geworden. Onze medewerkers moesten van thuis uit werken vanwege de gezondheidssituatie. Concreet hebben we ook hygiënekits verspreid en gensensibiliseerd over hygiënemaatregelen, bijvoorbeeld via radio-uitzendingen.

>> LEESTIP: Sensibilisering over het Coronavirus in DR Congo: honger op ieders lippen

Solidarco: Een voorbeeld van de link tussen migratie en ontwikkeling

Solidarco was een van de voorbeelden in het rapport over de link tussen migratie en ontwikkeling: “Ons Gemeenschappelijk Huis: Migratie en ontwikkeling in België“, gepubliceerd in samenwerking met twee universitaire onderzoekers.

Jean-Michel Lafleur, professor aan de Universiteit van Luik, legde daarin uit dat de sociale impact van Solidarco in de DRC veel groter is dan louter financiële transfers. Volgens hem maakt de samenwerking van Solidarco met de lokale gezondheidscentra in Kinshasa het mogelijk om de bestaande vormen van gemeenschapsverzekering te versterken en de ontwikkeling ervan op lokaal niveau te bevorderen in vergelijking met duurdere en minder doeltreffende particuliere oplossingen. Het beperkte aantal migranten dat aan het programma deelneemt, illustreert echter de uitdaging om de perceptie van het gezondheidszorgmodel te veranderen.

Wil je meer weten? Lees de samenvatting van de belangrijkste bevindingen van dit rapport.


Dit artikel kwam tot stand in het kader van de campagne #whatishome waarin we op zoek gaan naar de link tussen migratie en ontwikkeling. Deze campagne maakt deel uit van het MIND-project, dat financiële ondersteuning krijgt van de Europese Unie (DEAR – Development Education and Awareness Raising Programme). De inhoud van dit artikel valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Caritas International en geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie weer.

Drapeau de l'Union Européenne

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten