5 vragen over community sponsorship

Caritas International België 5 vragen over community sponsorship

© Caritas International - Sinds oktober 2020 worden drie gezinnen via community sponsorship opgevangen. Hier, in Beloeil ondersteunt de onthaalgroep de ouders al vanaf de eerste dag bij onder meer het leren van de Franse taal.

© Caritas International - Sinds oktober 2020 worden drie gezinnen via community sponsorship opgevangen. Hier, in Beloeil ondersteunt de onthaalgroep de ouders al vanaf de eerste dag bij onder meer het leren van de Franse taal.

16/02/2021

De opvang en ondersteuning van een vluchtelingenfamilie door een lokaal netwerk van geëngageerde burgers, dat is community sponsorship. Wie zijn deze vluchtelingenfamilies? Wat wordt er van een lokale gemeenschap of onthaalgroep verwacht? Welke rol speelt Caritas International hierin? Een gesprek met Anne Dussart, departementsverantwoordelijke Asiel en Migratie bij Caritas International.

Community sponsorship is een initiatief van Fedasil, in samenwerking met Caritas International, dat kadert binnen het bredere hervestigingsprogramma. Dit programma – onder internationale leiding van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) – bestaat uit het overbrengen van mensen die in een ander land een toevluchtsoord hebben gevonden naar een derde land dat hen permanent verblijfsrecht toekent, in dit geval België.[1]

>>IK WORD ONTHAALGROEP

Welke rol speelt community sponsorship bij de opvang van vluchtelingen?

Anne: Sinds 2013 zit ook België in het hervestigingsprogramma en heeft het tot nu toe via deze weg al meer dan 3.000 vluchtelingen opgevangen. Dat kan volgens ons meer zijn. Bij Caritas willen we dus inspanningen leveren om dit aantal te verhogen en community sponsorship is één van de manieren om dit te doen.

Anne: Community sponsorship verschilt van het standaard hervestigingstraject in de manier waarop het mensen opvangt in België. Hervestigde vluchtelingen die via dit pilootproject naar België komen, worden onmiddellijk na hun aankomst onthaald door de gemeenschap, of de zogenaamde onthaalgroep. Ze verblijven niet eerst in een collectief opvangcentrum of een lokaal opvanginitiatief (beheerd door het OCMW). In dit project zullen de mensen direct worden omringd door een groep burgers die hen zal helpen bij hun integratie, waardoor ze reeds belangrijke stappen kunnen zetten vanaf de eerste dag dat ze in België zijn.

>> LEES OOK: “Als familie onthaald” 

Hoeveel mensen komen via deze sponsoring naar België?

Anne: We hopen dat het hervestigingsprogramma, dat wegens het coronavirus stillag, in 2021 weer een vliegende start neemt. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sami Mahdi, heeft dit alleszins beloofd. We verwachten dat er een 1.500-tal[2] mensen zullen aankomen in België. Graag willen we een klein deel van hen verwelkomen via community sponsorship. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat hervestiging het basisprogramma is. Community sponsorship is een aanvulling en het zal daarom altijd een minderheid zijn die via deze weg zal worden opgevangen.

Garandeert dit model een betere integratie in België?

Anne: Ja, daar ben ik zeker van. Het is al snel duidelijk dat dit model vluchtelingengezinnen in staat stelt sneller te integreren dankzij alle mensen om hen heen. Ik denk bijvoorbeeld aan Franse lessen, de scouts, de school,… Dit wordt ook bevestigd door de drie gezinnen die in Roeselare, Beloeil en Binche werden verwelkomd.

>> LEES OOK:Community sponsorship: een humaan en solidair avontuur. Een getuigenis.

Wat wordt er van deze onthaalgroepen verwacht?

Anne: Het gaat om een ‘community’, dus een gemeenschap of groep, die investeert in een vluchtelingenfamilie. De onthaalgroep moet voor minstens één jaar huisvesting voor de familie voorzien. Het vinden van een verblijfplaats is namelijk de grootste moeilijkheid voor vluchtelingen in België en in dit project werken we die drempel als eerste weg. De onthaalgroep sponsort door gedeeltelijk in te staan voor de huur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huurwaarborg, kleine kosten,… Bovendien ontvangt de vluchtelingenfamilie pas een leefloon van het OCMW als alle administratieve verplichtingen in orde zijn.[3] Tot deze tijd steunt de onthaalgroep de familie ook met een budget voor basisbenodigdheden.

Daarnaast is er alles wat te maken heeft met integratieondersteuning. Dat wil zeggen dat ze hen begeleiden naar de bestaande diensten, hen helpen met het leren van de taal, ondersteuning bieden bij het zoeken naar werk, of samen op zoek gaan naar vrijetijdsactiviteiten om op die manier een eigen sociaal netwerk op te bouwen.

Welke vragen komen bij Caritas terecht?

© FEDASIL – Bij de aankomst van de eerste gezinnen zijn de medewerkers van Caritas International aanwezig om het contact tussen de families en de onthaalgroepen goed te laten verlopen. 

Anne: De rol van Caritas is heel duidelijk: we zijn intermediair. We zitten tussen de twee. Voor de vluchtelingenfamilie aankomt in België, bereiden we de onthaalgroep voor op hun komst. Eenmaal de familie hun intrek heeft genomen, staan we steeds klaar bij vragen rond het administratieve luik of andere vragen. We stellen de expertise van de medewerkers van Caritas ter beschikking. Doorheen het traject krijgen de onthaalgroepen trainingen, en is er de helpdesk die steeds bereikbaar is. Met andere woorden, we ondersteunen de onthaalgroepen waar nodig. Denk hierbij aan hulp bij contact met het OCMW, de schoolregistratie van de kinderen,…

Word lid van een onthaalgroep

In heel België zet Caritas zich in om kwetsbare Syrische gezinnen een veilig alternatief en een nieuwe toekomst te bieden. Zonder jouw solidariteit zou dit alles niet mogelijk zijn: investeer voor een vluchtelingengezin door een solidaire onthaalgroep te vormen en met jouw gemeenschap hun leven te veranderen!

Meld je aan als onthaalgroep of stel hier je vragen. Meer informatie over dit engagement lees je hier. 

Voetnoot :

1

Over het algemeen blijven de meeste vluchtelingen in gebieden dicht bij hun land van herkomst. Voor degenen die daar geen bescherming vinden of die geen vooruitzichten hebben op lokale integratie, biedt hervestiging een duurzame kans.

2

Het quotum werd dit jaar vastgelegd op 1463 hervestigde vluchtelingen.

3

Het verzoek om internationale bescherming is voor hervestigde vluchtelingen reeds voor de aankomst in België onderzocht en goedgekeurd. Alsnog dienen zij na aankomst een officieel verzoek in te dienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit vindt doorgaans enkele dagen na aankomst plaats. Van zodra de mensen ingeschreven zijn in het wachtregister kan er een aanvraag gedaan worden voor een equivalent leefloon.

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten