Voedselzekerheid voor gezinnen in Cheha Woreda (Gurage)

Caritas International Voedselzekerheid voor gezinnen in Cheha Woreda (Gurage)

© Caritas International

05/09/2016

PLAATS:

6 gemeenschappen in Aba'ala Woreda (Afar) en 4 tabias in Enderta Woreda (Tigray)

BUDGET:

€ 25.006

DUUR:

12 maanden: november 2015 tot november 2016

LOKALE PARTNERS:

Emdibir Catholic Secretariat (EmCS)

EIGEN FONDSEN:

€ 25.006

Ethiopie

DOEL

Dit project helpt 272 gezinnen met lage inkomens de jaarlijkse tarwe- en gerstproductie te verhogen en bekwaamt boeren en seizoensarbeiders door middel van opleidingen over landbouwtechnieken en voor- en ná-oogst management.

Ethiopie-p1-2

CONTEXT

De hoofdstad van Gurage Zone, Endibir, ligt zo’n 185 km ten zuidwesten van Addis Abeba. Het district is dichtbevolkt. Er wonen vooral boeren die met behulp van hun dieren maïs, teff (een kleine graansoort), tarwe, gerst, sorghum, bonen, erwten en aardappelen telen.

Op basis van hun eigen productie kunnen de meeste huishoudens in het district gemiddeld maar zo’n 5 à 6 maanden voor hun eigen voedselbehoeften instaan. 70% van de gezinnen kan niet zelf voorzien in hun eigen voedselbehoeften, en is daarvoor afhankelijk van hulp van buitenaf. Veel gezinnen vangen dit tekort op door te migreren. Als gevolg van de voedselzekerheid is vandaag zo’n 33% van het economisch actieve deel van de bevolking in de kabele (Moche) vertrokken naar omliggende districten of naar de hoofdstad, Addis Abeba. Dit project heeft als doel om de problemen van voedselonzekerheid aan te pakken via een verhoging van de landbouwproductie, en het bevorderen van gendergelijkheid.

BEGUNSTIGDEN

De rechtstreekse begunstigden van het project zijn 797 ‘arme’ en ‘zeer arme’ gezinnen in het dorp Moche. Bijzondere aandacht gaat naar gezinnen met vrouwelijke gezinshoofden Daarnaast worden er ook 8 240 houshoudens in de regio van Enderta-Aba’la betrokken in het project.

Nuttige documenten

We steunen

P projecten

Caritas steunt projecten van andere organisaties via de uitreiking van fiscale attesten.

Een vraag? Neem contact met ons op