Caritas International  Humanitaire hulp voor 2.578 ontheemde families in Ngangi

© Caritas International

25/08/2016

PLAATS:

Don Bosco Kamp voor interne ontheemden in het dorp Ngangi, Noord-Kivu

BUDGET:

€ 288.582

DUUR:

1 tot 31 december 2012

Locale partners:

Caritas Goma

Eigen fondsen:

€ 50.000

Republique democratique-du-Congo-NL

DOEL

Bijdragen aan een waardig bestaan voor alle gezinnen in het kamp, door hen de mogelijkheid te bieden om te koken, eten, wassen, kleden, wonen en water te stockeren.

Ngangi

CONTEXT

Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties, zagen 140.000 personen zich genoodzaakt te vluchten voor het geweld tussen het Congolese regeringsleger en de rebellen van M23. Ze vluchtten naar kampen met onzuiver water en gebrekkige sanitaire voorzieningen, wat het risico op epidemieën zoals cholera heel groot maakt.

Het Don Bosco kamp telt 2.578 families met gemiddeld 5 gezinsleden per familie. Velen onder hen moesten vluchten voor M23. Ze vonden een tijdelijke toevlucht in het kamp Kanyarutshinya, tot ze er midden november werden verdreven.

Deze families zijn helemaal ontredderd, ze moesten alles achterlaten en werden vaak nog bestolen van het weinige dat hen nog restte.

Caritas International geeft financiële steun aan het project van Caritas Goma zodat het elke familie in het Don Bosco kamp een kit kan aanbieden met dekens, een plastiek zeil, hygiënische producten, keukengerief, kleren en een grote bidon om water te verzamelen.

BEGUNSTIGDEN

Dit project komt 2.578 huishoudens ter hulp, dit zijn 12.890 personen.

Nuttige documenten

We steunen

P projecten

Caritas steunt projecten van andere organisaties via de uitreiking van fiscale attesten.

Een vraag? Neem contact met ons op

Gelijkaardige projecten

Alle projecten