Housing4refugees en Housingcafé

Caritas International Housing4refugees en Housingcafé

© Isabel Corthier

29/08/2016

Titel:

Housingcafés en campagne Housing4refugees

Plaats:

De housingcafés worden in drie verschillende steden georganiseerd (Brussel, Antwerpen en Luik) met als doel woningen te zoeken in heel België.

Duur:

November 2015 - December 2016

Voor wie?:

Vluchtelingen die een statuut in België verkrijgen (erkend vluchteling, subsidiaire bescherming, enz.) en die heel wat moeilijkheden ondervinden om een eerste woning te vinden.

Doel:

Het project heeft aan de ene kant tot doel om de toegang van vluchtelingen tot een eerste woning op de privé-markt (na erkenning) te faciliteren. Aan de andere kant heeft het tot doel om solidaire eigenaars te mobiliseren alsook de matching tussen vluchteling en eigenaar te verzekeren. Daarnaast willen we ook gebruik maken van de housingcafés om op een collectieve manier sensibiliserende activiteiten aan te reiken gericht op onder andere rechten en plichten als huurder, wat betekent een “goed beheer” van een woning, enz.

Moeilijke zoektocht

De Cel Integratie begeleidt erkende vluchtelingen tijdens de overgangsperiode tussen de erkenning als vluchteling en het begin van het integratieparcours.

IMG_9221
Vluchtelingen en vrijwilligers helpen elkaar tijdens een housingcafé.

De toegang tot huisvesting is zeer moeilijk voor een vluchteling die net zijn erkenning heeft gekregen. Hij/zij heeft immers maar twee maanden om de opvangstructuur te verlaten en moet verschillende obstakels overwinnen (taalbarrière, huurwaarborg, tekort aan goedkope woningen op de huurmarkt, discriminatie…). Nochtans is huisvesting cruciaal om het integratieproces te kunnen starten.

 

Wat doen we?

Het housingcafé-team begeleidt erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar huisvesting, vanaf het eerste contact met de eigenaar tot de installatie en de eerste administratieve stappen.

Via de organisatie van housingcafés en de database “solidaire eigenaars” willen we een antwoord bieden op de problematiek van huisvesting en de moeilijkheden die de vluchtelingen ondervinden om een degelijke woning te vinden. En op deze manier vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

 

We steunen

P projecten

Caritas steunt projecten van andere organisaties via de uitreiking van fiscale attesten.

Een vraag? Neem contact met ons op