Workcafé

Caritas International Workcafé
Caritas International Workcafé
29/08/2016

Titel:

Workcafé: toegang tot werk faciliteren voor erkende vluchtelingen

Plaats:

Brussel en Luik

Duur:

November 2015 - December 2016

Voor wie?:

Het doelpubliek van dit project zijn asielzoekers die net een verblijfstitel verkregen in België (erkende vluchtelingen, mensen met een subsidiaire bescherming…).

Doel:

Het workcafé is een plek waar de werkzoekende vluchteling de nodige ondersteuning krijgt. We werken onder andere aan:
- verwachtingen formuleren,
- sterktes identificeren en valoriseren (competenties, ervaringen, kennis, expertise…),
- een professioneel project definiëren,
- contact opnemen met de bevoegde diensten en instanties,
- een stageplek zoeken,
- een diplomagelijkschakeling aanvragen.

Context

In 2013 onderzochten we of en hoe vluchtelingen aan werk of vormingen geraakten. De resultaten van deze studie werden gepubliceerd onder de titel “Vluchteling zkt. job”. Deze studie toonde aan dat er, ondanks de vele ondersteuningsdiensten actief in de sector, belangrijke lacunes bestaan wat betreft het begrip van de werkmarkt, de manier om informatie te vergaren of te zoeken naar werk en/of opleidingen. Gevolg hiervan is dat ze geen of een moeilijke toegang hebben tot informatie en werkgelegenheid en een niet-optimaal gebruik van de beschikbare diensten.

Dit project wil de toegang tot werk en opleidingen faciliteren voor erkende vluchtelingen.

_DSC0547

We steunen

P projecten

Caritas steunt projecten van andere organisaties via de uitreiking van fiscale attesten.

Een vraag? Neem contact met ons op