Partnerschap & netwerk

Zowel nationaal als internationaal werkt Caritas samen met partners, om zo de impact van ons werk te vergroten.

Wij zijn lid van Caritas Internationalis, Caritas Europa en Caritas België.

 • Caritas Internationalis

  165 katholieke organisaties zijn samen actief in crisishulp en ontwikkeling en vechten voor een rechtvaardige en solidaire wereld. Samen vormen zij het netwerk ‘Caritas Internationalis’, dat ieder jaar meer dan 60 miljoen mensen in 200 landen/streken bereikt. Als eerste internationaal solidariteitsnetwerk kreeg Caritas Internationalis het uniek statuut van waarnemend lid bij de VN. Onze belangrijkste activiteiten zijn noodhulp en heropbouw, ontwikkelingssamenwerking, preventie en oplossen van conflicten, sensibilisering van het grote publiek in eigen land, sensibilisering van politici, zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau en hulp bieden aan de ‘nieuwe armen’ in eigen land. We vechten ook voor vrede, rechtvaardigheid en solidariteit. Daarom steunt het netwerk lokale vredes- en vormingsinitiatieven. Ook het herstel van het sociale netwerk, de reïntegratie van kindsoldaten en ex-rebellen zijn prioriteiten.

 • Caritas Europa

  Caritas Europa is gesticht in 1971 en telt 49 organisaties in 46 landen. Deze koepel werkt rond armoede, sociale ongelijkheid, migratie en asiel, en dit zowel in de landen van de Europese Unie als in andere Europese landen. Caritas Europa doet ook aan advocacy op Europees niveau.

 • Caritas Belgium

  Caritas in Belgium verenigt de drie Caritas-geledingen die in België actief zijn: Caritas Vlaanderen, Caritas en Belgique francophone et germanophone en Caritas International. Caritas in Belgium is de Belgische schakel van één van de grootste internationale netwerken: Caritas Europa en Caritas Internationalis groeperen 165 katholieke organisaties die actief zijn in 200 landen/streken.

Onze partners

 • 11.11.11 is de naam van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. 340 gemeentelijke comités en een 70-tal organisaties zijn aangesloten bij 11.11.11, waaronder Caritas International. Door waardevolle programma’s en organisaties in Noord en Zuid financieel te steunen, en door onderling overleg te stimuleren, wil 11.11.11 bereiken dat de organisaties hun activiteiten beter op elkaar afstemmen zodat die meer effect hebben. Bezoek de website van 11.11.11: www.1111.be.

 • Wanneer een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er veel financiële middelen nodig zijn, kan samenwerking de vrijgevigheid van de bevolking aanmoedigen. In dit perspectief werd in 1979 een Consortium voor Noodhulp opgericht, met als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media. Daarom lanceert het Consortium 12-12 bij uitzonderlijke rampen buitengewone nationale inzamelacties waarmee het een maximale hulpverlening tegen minimale kost kan garanderen. Het Consortium 12-12 Verhaeren momenteel 6 leden: Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België. Bezoek de website van het Consortium 12-12: www.1212.be.

 • VOICE staat voor “Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies”. Het is een netwerk dat 82 Europese niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) uit 18 landen vertegenwoordigt die wereldwijd humanitaire hulp leveren. VOICE streeft naar een collectieve Europese ngo-respons in geval van humanitaire crises. VOICE is de voornaamste ngo-gesprekspartner met de Europese Unie op het vlak van noodhulp en de vermindering van het risico op rampen en promoot de waarden van humanitaire ngo’s. Bezoek de website van VOICE: www.ngovoice.org.

 • Ondernemers voor Ondernemers is een netwerk met aan de ene kant bedrijven geïnteresseerd in het Zuiden en aan de andere kant partners voor ontwikkelingssamenwerking met economisch verantwoorde projecten. Door een brug te leggen tussen beide werelden faciliteert Ondernemers voor Ondernemers duurzame ontwikkelingssamenwerking vanuit de bedrijfswereld. De focus van Ondernemers voor Ondernemers ligt op het steunen van projecten rond lokaal ondernemerschap in het Zuiden. Bedrijven kunnen ofwel projecten steunen van erkende ngo’s, zoals Caritas International, ofwel rechtstreeks startende of uitbreidende ondernemers in het Zuiden bijstaan. Bezoek de website van Ondernemers voor ondernemers: www.ondernemersvoorondernemers.be.

 • De Coalitie tegen de Honger werd in 2002 opgericht en bestaat uit een groep van ngo’s die actief zijn rond voedselzekerheid, meer bepaald rond de uitvoering van het luik “Sensibilisering” van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (voorheen het Belgisch Overlevingsfonds). Vandaag telt de Coalitie tegen de Honger een twintigtal ngo’s, zowel Franstalige als Nederlandstalige, die samenwerken rond het Belgisch beleid tegen de honger en meer specifiek het samenwerkingsbeleid inzake landbouw en voedselzekerheid. Bezoek de website van de Coalitie tegen de Honger: www.coalitietegendehonger.be.

 • Justice et Paix bouwt aan een vreedzame, rechtvaardige en minder gewelddadige wereld. Hun werk richt zich op het bevorderen van mensenrechten en rechtvaardigheid, als factoren van duurzame vrede en duurzame ontwikkeling. Preventie, conflict- en post-conflictbeheersing vormen de kerntaken van hun werk. Bezoek de website van Justice et Paix: www.justicepaix.be.

 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een vijftigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseet de organisatie het ruime publiek. Het coördineert ook een eigen opvangnetwerk en is actief rond integratie. Vluchtelingenwerk Vlaanderen ondersteunt iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. Bezoek de website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen: www.vluchtelingenwerk.be.