Zich engageren & meedoen

Caritas International Zich engageren & meedoen

© Isabel Corthier

27/08/2016

Onverschillig blijven tijdens deze asielcrisis is geen optie. We werken hard om bij te dragen waar en wat we kunnen. Ook als vrijwilliger kan je bij Caritas je steentje bijdragen om de opvang en integratie van vluchtelingen in goede banen te leiden.

Als vrijwilliger werk je mee aan de opdrachten die Caritas op zich neemt. Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten op verschillende terreinen: op de hoofdzetel in Brussel, als ondersteuning voor asielzoekers in procedure en voor erkende vluchtelingen of tijdens andere ontmoetingsactiviteiten.

Wat is vrijwilligerswerk bij Caritas?

Vrijwilligerswerk bij Caritas is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het zijn taken met een duidelijke omkadering, ondersteund door het team vrijwilligerswerk. Het is menselijke nabijheid bieden als remedie tegen onverschilligheid. Het is verrijkend, inspirerend, waardevol en broodnodig.

Wat kan ik doen

Als vrijwilliger kan je je voor asielzoekers op twee manieren inzetten. Enerzijds zoeken we vrijwilligers die willen meehelpen in de collectieve opvangcentra. Kinder- en jongerenactiviteiten organiseren, sportactiviteiten organiseren, huiswerkklasjes…allemaal mogelijke activiteiten in de opvangcentra die een vrijwilliger kan opnemen.

Anderzijds zijn we ook op zoek naar vrijwilligers die asielzoekers in individuele opvanginitiatieven kunnen ondersteunen.

Ook erkende vluchtelingen kunnen hulp gebruiken. Want na de asielprocedure begint de integratie in een nieuwe leefwereld. Het zoeken naar een woning, contact opnemen met de huiseigenaar, huiswerkbegeleiding, wegwijs gemaakt worden in de stad of gemeente, aansluiting vinden bij lokale organisaties of jeugdbewegingen…het is maar een greep uit te mogelijke taken waar je als vrijwilliger ondersteuning kan bieden.

Contact

Spreekt vrijwilligerswerk bij Caritas je aan? Neem dan contact op met ons, via volontaires-vrijwilligers@caritas.be of volg ons op onze facebookpagina.

De interesse voor vrijwilligerswerk is zeer groot. Hierdoor kan het een eindje duren voor je iets van ons hoort. We registreren alle vragen en contacteren je zo snel mogelijk.

Wie zijn wij?

Lieve Coorevits
Amarylis De Gryse
Irene Sestini

Verwant nieuws

Alle nieuwsberichten