Wij achten het essentieel dat de mensenrechten van migranten worden gegarandeerd, ongeacht hun statuut.

Juridische vragen

In het kort

Wij achten het essentieel dat de mensenrechten van migranten worden gegarandeerd, ongeacht hun statuut. Caritas International heeft daarom juristen in dienst die ondersteuning bieden in de voortdurende strijd voor een betere bescherming van de mensenrechten.

Ons actieterrein: het onthaal en de procedures die azielzoekers doorlopen, gezinshereniging, voogdij van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), regularisatieprocedures en vreemdelingenrecht in gesloten centra.
Maar we werken ook rond meer algemene kwesties die vaak ingrijpende gevolgen hebben voor de vreemdelingen, zoals huisvesting, schulden, sociale rechten en discriminatie.

Onze juristen adviseren maatschappelijk werkers (onze sociale dienst en partners van de dienst opvang) zodat zij kunnen inspelen op vragen van de doelgroep.

Nieuws "Juridische vragen"

Alle nieuwsberichten

Projecten "Juridische vragen"

Alle projecten

Focus

  • 7.554

    ASIELAANVRAGEN VAN SYRIËRS IN BELGIË IN 2015

  • 1.322

    ASIELAANVRAGEN IN BELGIË IN JULI 2016

  • 10.000

    ERKENDE VLUCHTELINGEN ZOEKEN EEN HUURWONING

Caritas International

Vrijwilligerswerk

Honderden vrijwilligers zeggen neen tegen onverschilligheid tegenover vluchtelingen in nood en zetten zich in voor Caritas International. En u, wenst u zich in te zetten voor de meest kwetsbaren?

Vrijwilliger worden
Caritas International

Doe een gift

Wat zouden we doen zonder u en uw vrijgevigheid? Dankzij uw gift draagt u bij tot de strijd tegen honger, armoede en geweld. Samen geven wij een tweede kans aan mensen die uw gift het meeste nodig hebben.

Doe een gift